🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egri székeskáptalan
következő 🡲

egri székeskáptalan: Történetének első két évszázada ismeretlen, névsor csak 1219-től van. 1241: a tatárdúláskor hiteleshelyi okiratai elégtek, pecsétje megsemmisült. A knk-ok száma eleinte 15-nél több lehetett, majd 30 fölé emelkedett, aszerint, amint ezt a kir-ok, pp-ök, jótevők alapítványai, hagyatékai lehetővé tették. Számukat a 14. sz. elején Márton pp. 20-ra csökkentette. Az 1509: készült Ordinarius szerint az ~ lit-jában mozarab elemek (lépcsőima hiánya a misében, változatos Kyrie és Sanctus, kettős leckék előfordulása, verses prózák az evang. előtt, az utolsó áldás és utolsó evang. hiánya) voltak egészen 1570-ig, a trienti lit. bevezetéséig. - Az ~t a prot-ok 1580: elűzték a várból, s Rudolf kir. a városban levő Szt Mihály-tp-ot adta neki. 1596: a vár török kézre került, az elűzött kápt. részére az ogy. hiteleshelyi székhelyként Kassát jelölte ki. Innen az ~ 1613: Jászóra, majd 1649: ismét Kassára költözött, a pp-ök székhelye is Kassa lett. A kápt. visszatelepedése 1725: fejeződött be. - Pecsétjét legkésőbb 1279: másodszor is megújították, vsz. IV. Lászlónak az ~ elleni támadása miatt. A hiteleshelyi pecséten kívül volt az ~nak egy 14. sz. elején feltűnő "ad causas" használt kisebb pecsétje is, melyet a hosszú használatra és kopottságára hivatkozva 1511: II. Ulászló megújított. - 1. Kör alakú (40 mm), 1241 előtti pecsétjén Szt János evang. szimbóluma, a sas, dicsfénnyel. A képtől pálcával elválasztott körirata: IOHANNIS • EVANG. - 2. Kör alakú (45 mm), 1242/1245: készült pecsétjén kiterjesztett szárnyú sas dicsfénnyel. Erősen domború testét és szárnyát aprólékosan megformált tollazat fedi, lába alatt vsz. kv. Körirata gyöngysorok között: + SIGILLVM • CAPITVLI • AGRIENSIS • ECCLESIE • POST • PLAGAM - 3. Kör alakú (48 mm) 1279: készült pecsétjén az előbbi kompozíció módosítva: karmaival IOANNES betűs mondatszalagot tartó, balra forduló, fejét visszafordító, kiterjesztett szárnyú sas dicsfénnyel. Az emblematikusan megformált madártest laposabb, mint a korábbi pecséten. Körirata gyöngysorok között: + S(IGILLVM) • CAPIT(V)LI • AGRIEN(SIS) • ECCL(ES)IE • POST • PLAGAM. - Az ~ nagyprépostjai: 1219: Kilit, II. András kancellárja, 1224: Tamás, 1231: Paschasius, 1247: Miklós, 1266: Mihály, 1279: Bertalan, 1282: Haab, 1290: István, 1314: Lórándfia Péter, 1319: Rozvágyi Péter, 1332: Szentgróti Miklós, 1352: Szuhai László, 1357: Hammer Vilmos, 1361: Piacenzai de Surdis János, 1363: Demeter, Bácsi János, 1376: Kanizsai János, 1389: Bebek Miklós, 1393: Vetési Tamás, 1400: Montaji Bereck, 1430: Kátai Jakab, 1446: Gathali Fülöp, 1452: Barius Miklós, 1454: Várdai István, 1456: Hangácsi Albert, 1466: Apáthi Lukács, 1478: Stolcz Miklós, 1492: Lukács, 1500: Szathmári Péter, 1510: Csulai Móré Fülöp, 1529: Felnémeti Bernát, 1539: Mátyás, 1544: Ilosvai István, 1552: Hejczei Mihály, 1558: Pioppo Dénes OP, 1559: Bona György, 1580: Melegh Boldizsár, 1586: Bejczi Benedek, 1589: Náprági Demeter, 1599: Zalatnaki György, 1616: Majthényi László, 1618: Dallos Miklós, 1625: Szentkereszti András, 1626: Maurovics Mihály, 1639: Czeglédi Albert, 1643: Pálfalvay János, 1649: Somogyi Ferenc, 1655: Mokcsai András, 1675: Horváth György, 1681: Jalkóczy János, 1687: Illyefalvi István, 1690: Tache János, 1693: Szántósi András, 1696: Petes András, 1713: Sorger János, 1714: Kis János, 1746: Engelmayer Sámuel, 1773: Battyhány Ignác, 1780: Miklóssy Ferenc, 1805: Zábráczki József, 1816: Tájer György, 1823: Rajner Károly, 1846: Ruttner Ferenc, 1848: Lévai Sándor, 1878: Lengyel Miklós, 1890: Pánthy Endre, 1907: Begovcsevics Róbert, 1920: Debreceni János, 1930: Kriston Endre, 1979: Mészáros Lajos, 1988: Kovács Endre. K.B.

Takács 1992:55. (14.)