Magyar Katolikus Lexikon > E > egri katolikus egyetemalapítási kísérletek


egri katolikus egyetemalapítási kísérletek: Foglár György cpp. 1740: akadémiai jogi kart alapított (→Foglarianum), amelyet 1744: Barkóczy Ferenc pp. bölcseleti karral egészített ki. Az új akad-t Eszterházy Károly pp. 4 karos egy-mé kívánta fejleszteni. 1769: nyílt meg a Scola Medicinalis, az első mo-i orvosi isk., melyből az orvostud. karnak kellett volna kinőnie, de az egy. alapítása nem sikerült. - A m. kat. ppi kar és a hazai kat. közvélemény 1946: mozg-at indított annak érdekében, hogy Egerben kat. egy. létesüljön. 1947. II. 25-26: a kat. pp-kari konf-n Czapik Gyula egri érs. javasolta a Szt István Tudegy. megalapítását. 3 fakultása lett volna (a már működő) Jog és Államtud., Közgazdaságtud., Bölcsészeti (nyelv és történettud.) Kar. Esztergomban orvosi karral bővült volna. - 1948: a felekezeti okt-nevelési intézmények államosítása e törekvést megfojtotta. M.I.

Az Egri Tanárképző Főisk. Tud. Közleményei Eger, 1967. V:303. (Soós Imre: Az egri egy. felállításának terve. 1754-77)