🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egri jezsuita gyógyszertár
következő 🡲

egri jezsuita gyógyszertár: 1710: Telekessy István pp. 2000 Ft-ot adományozott az épülő rházban létesítendő ~ berendezésére. 1714 elején nyílt meg. Díszes bútorzata vsz. 1718: készült, mesteréről nincs adat. A r. 1773. évi föloszlatása után utolsó szerz. gyógyszerésze, Neussel Jakab kezelte. 1775: elárverezték, de eladósodás miatt hamarosan a papneveldéé lett. 1778: a ciszt-ek, 1788: a Kamara tulajdonaként bérlők kezelték. 1795: Spetz József polg. gyógyszerész vette meg, ettől kezdve az államosításig, 1950-ig magántulajdon. - 1802: a rházból a mai Széchenyi u. 16., 1900 k. a mai Széchenyi u. 14. sz. alá költöztették. Berendezése 1973: a Dobó István Múz. tulajdonába került. - Bútorzata barokk, rokokó stílusú. Különösen szépek faragott csigavonalas, palmettás oszlopfős, aranyozott díszítményei és hullámosított profiljai. Táraasztalán Telekessy pp. festett címere látható. Eredeti edényzetéből fatégelyek és halicsi fajansz folyadéktartók maradtak fönn. Az utóbbiak (Telekessy-címerrel) föltehetően még 1713: készültek. - A híres Egri víz eredeti receptje jezsuita gyógyszerésztől származik. Gr.I.

A Heves m. Levtár Közlem. Eger, 1973:31. (Nagy Árpád: Az egri volt jezsuita [M. Kir.] patika tört. 1713-1773) - Orvostört. Közlem. 1974:232. (Vida M.: Tört. és iparműv. értékű gyógyszertári berendezések mo-i topográfiája); 1984:137. (Grabarits-Ihász: Az osztr. jezsuita rtart. patikái és patikusai) - Agria XXV-XXVI. Eger 1991:675. (Löffler Erzsébet: A Telekessy-patikamúzem)