🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Explanatio Leopoldina
következő 🡲

Explanatio Leopoldina (lat. 'lipóti magyarázat'), 1691. ápr. 2.: I. Lipót császár és magyar király rendelete, amelyben „megmagyarázza”, hogyan kell értelmezni az 1681. és 1687. évi országgyűlés vallásügyi törvénycikkeit. - Az ~ különbséget tesz „nyilvános” és „magán” vallásgyakorlat között. Nyilvános vallásgyakorlatot csak az ún. →artikuláris helyeken engedélyez. Minden más helyen csak a magán vallásgyakorlat lehetséges. A prot-ok kötelesek a r. k. ünnepeket, legalábbis külsőleg, megtartani. A nem artikuláris helyeken lakó prot-ok vallási téren a r. k. plébános joghatósága alá taroztak. A prot. lelkészek az artikuláris helyeken kívül nem végezhetnek egyházi szolgálatot. A nem artikuláris helyen lakó prot-ok az artikuláris helyek templomait és lelkészeit szolgálattétel végett csak úgy kereshetik fel, ha előzőleg a lakóhelyükön illetékes r. k. plébánosnak a  →stóladíjat megfizették.  - E rendelkezéseket további szigorításokkal fenntartotta a →Carolina Resolutio is. II. József →türelmi rendelete és az 1791:26. tc. törölte el.  K.S.

Protestáns egyházi közigazgatási könyvtár 1523-1913. Szerk. Hegedüs János. Nagybecskerek, 1913.