🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Evlia Cselebi
következő 🡲

Evlia Cselebi (vsz. Isztambul, Oszmán Birod., 1611. márc. 25.-1684 u.): török világutazó. - Iskolázott, több nyelven beszélő, művelt török volt, aki rövid udvari szolg. után az 1630-as évektől beutazta a birod. minden zugát; eljutott Ukrajnába, Perzsiába és Szudánba is. Tapasztalatait 10 köt-ben örökítette meg, a 6. és 7. köt. tartalmazza 1660-66: mo-i utazásainak leírását. Bár munkája elkészítésekor sokféle tört. forrást használt, beszámolójából nem az eseménytört. jó-rossz részletei forrásértékűek, hanem mindaz, amit az egyes településekről, nevezetes épületeikről, lakosságukról, vallásukról, életmódjukról, viseletükről stb. följegyzett. Számadatai többnyire kerekítettek és megbízhatatlanok, lelkesedése gyakran ragadta túlzásokra, munkája mégis a törökkori Mo. művelődéstört-ének elsőrendű forrása. - M: ~ török világutazó mo-i utazásai 1660-1664. Ford. Karácson Imre. Bp., 1904. 2. kiad. Fodor Pál tanulm-ával. Uo., 1985. (életr.) - ~ török világutazó mo-i utazásai 1664-1666. Ford. Karácson Imre. Uo., 1908. H.K.