🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Rab Nemzetek Közgyűlése
következő 🡲

Európai Rab Nemzetek Közgyűlése, Rabnemzetek Parlamentje, Assembly of European Captive Nations, ACEN, 1954–72.: A 2. világháború utáni kelet-európai emigráns nemzeti bizottságok tevékenységét összehangoló testület. – Amerikai kezdeményezésre, a Szabad Európa Bizottság támogatásával 1954. IX. 20: jött létre 9 megszállott ország (Albánia, Bulgária, Csehoszlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Románia) száműzetésben élő politikusaiból, diplomatáiból, szakszervezeti vezetőiből, értelmiségiekből. Megszervezésében Nagy Ferenc volt magyar miniszterelnök is résztvett. Vezetőit rotációs alapon a különböző nemzeti bizottságok adták. – A ~ kimondott célja volt tevékenységével segíteni a kelet-közép-európai térség megszállt államainak békés úton történő felszabadítását, tájékoztatni a világ közvéleményét a vasfüggöny mögötti helyzetről. Kiáltványokat és folyóiratokat adott ki, szimpóziumokat, kiállításokat szervezett, reagált a fontosabb jelenségekre, eseményekre (pl. Mindszenty-per, kényszermunka táborok), évente megszervezte a Rab Nemzetek Hetét. Albizottságai: kulturális-információs, gazdasági-szociális, politikai-jogi. – Az ~ tevékenysége 1972. I: ért véget, amikor a Szabad Európa Bizottság pénzügyi nehézségek miatt megszüntette támogatását. Iratanyagát az amerikai Minnesota Egyetemen a „Bevándorlás-történeti Kutatási Központ” őrzi. – Székhelye volt: New-York és Washington (USA), kihelyezett irodái: Bonnban, Párizsban, Londonban. Közleményei: ACEN News (kéthavonta). N. D.

Borbándy Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. Bern, 1985., Bp., 1989. – Félbemaradt Reformkor. Róma, 1990:278.