Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Parlament


Európai Parlament (ang. European Parliament): az →Európai Közösség egyik vezető testülete. Székhelye: Strasbourg. - A Római Szerződések, továbbfejlesztve a már előzőleg létező Eu-i Szén- és Acélközösség Parlamenti Csoportját, létrehozták a Közösség ~jét. Ebbe a képviselőket az első időszakban az egyes nemz. parlamentek delegálták. Az egységes Eu-ra kiterjedő ált. választásokról 1976: született döntés, és 1979. VI: választották először közvetlen, ált. szavazással az ~ képviselőit a tagországok választópolgárai, 5 é. mandátummal. A képviselőcsoportok nem országonként, hanem pártállás szerint szerveződnek. 1992: 518 képviselő volt 10 pártcsoportban. Vitáinak, határozatainak anyaga az Official Journal of the European Communities közleményeiben jelenik meg. - Az ~ feladata az →Európai Közösség Bizottsága előterjesztéseire adott módosító javaslatok révén részt venni a törvényhozásban, bár szerepe az első időkben a legtöbb kérdésben inkább csak véleménynyilvánítás erejű volt. Hatáskörét az →Európai Egységokmány jelentősen erősítette, főleg a gazdasági egyesítés törvényalkotása terén. Az ~ hagyja jóvá v. veti el az →Európai Közösség Miniszteri Tanácsával párbeszédben, a Közösségnek a Bizottság által javasolt mindenkori költségvetését, és ez befolyást biztosít számára a pol. alakítására; folyamatosan ellenőrzi a Biz. tevékenységét, s joga van 2/3-os többséggel azt fölmenteni. A nemzetk. egyezmények csak az ~ ratifikálása után válnak érvényessé. Az ~ szerepét növelte az Egységokmány által bevezetett újabb, ún. kooperációs törvénykezés, mely kötelezővé teszi, hogy a Miniszteri Tanács csak többszöri (kettős) olvasatban hozhasson döntést a Bizottság javaslatait illetően. Ha a Miniszteri Tanács első, egyhangúlag elfogadott véleményalkotása („közös álláspont”) után az ~ módosítást javasol, és az a Biz. támogatását is elnyeri, annak elfogadásához már a minősített többség elegendő a Miniszteri Tanácsban, de elvetni csak egyhangúlag lehet. N.D.

EUNIA 1985: 248, 253. - EUR 1991. - EUK 1992. - EUP 1992.  - YIO 1993. I:266; 1996. I:152. - MKI 1993:107, 187. - ERF 1994:67. - Ungerer 1994. - Hitiris 1995. - EWY 1996. I:152.