🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Papi Konferenciák Tanácsa
következő 🡲

Európai Papi Konferenciák Tanácsa (ang. Council of European Conferences of Priests, lat. Concilium Commissionum Presbyteralium Europae, CCPE): az 1971-től Conferentia Presbyteralium Europae néven tartott összejövetelek után 1983: Salzburgban alapították. Célja az európai papság együttműködésének és testvéri szellemének erősítése; a papi szolgálatra vonatkozó tapasztalatok cseréje; megfelelő utak közös keresése Eu. új evangelizációjához. A titkárság székhelye Bécs. - Együttműködik az →Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsával, a →Laikusok Nemzeti Bizottságainak Európai Fórumával, az →Európai Párbeszéd Keresztény Akadémiájával, a Klerikusok Kongregációjával, a →Szerzetesrendi Elöljárók Európai Konferenciáinak Uniójával és az →Európai Közösség Püspöki Karainak Bizottságával. - 1991: teljes jogú tagként 22 orsz. (köztük Mo. megfigyelőként), s további 6 orsz. a küldötteivel vesz részt munkájában. N.D.

YIO 1991. I:FF1710; 1993. I:353.