Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Közösség Püspöki Karainak Bizottsága


Európai Közösség Püspöki Karainak Bizottsága (ang. Commission of the Episcopacies of the European Community, lat. Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis, COMECE), Brüsszel, 1980-: Célja, hogy elősegítse a szorosabb együttműködést az →Európai Közösség országainak pp-i karai között valamint a pp-i karok és a Szentszék között, olyan pasztorációs kérdésekben, melyek az egész Közösségre kiható érvényűek. Egyes témakörökben az általa létrehozott szervezetek révén fejti ki tevékenységét; ilyen a →Vallásos Nevelést Koordináló és Támogató Európai Központ, és az ~ információs szolgálata a részegyházak közötti kapcsolattartásra: az →Európai (Lelkipásztori) Problémák Katolikus Tájékoztatási Irodája. - Székhelye Brüsszel (Belgium). - Kapcsolatot tart az Európai Közösséggel, az Európa-iskolák Vezetőinek Testületével (Board of Governors of the European Schools), az →Európa Fejlődését Segítő Katolikus Kezdeményezések Irodájával, →Európai Papi Konferenciák Tanácsával, az Egyházért és Társadalomért Európai Ökumenikus Bizottsággal (European Ecumenical Commission for Church and Society), a →Szeretetszolgálat Nemzetközi Szövetségével, és az →Európa-iskolák Katolikus Nevelésügyi Titkárságával. - Tagsága: 13 orsz. (a Közös Piac 12 orsz-a és Skócia) pp-i konferenciái. - Időszakos közleménye: l'Europe au fil des jours. N.D.

YIO 1993. I:265;1996. I:266.