Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Közösség Bizottsága


Európai Közösség Bizottsága, „A” Bizottság (ang. Commission of the European Community): az →Európai Közösség kormány jellegű szerve. Székhelye Brüsszel. - Elődje az Európai Szén- és Acélközösség 1952: létrehozott végrehajtó szerve, a Főhatóság. A Róm. Szerződések hasonló hivatalokat rendeltek az Európai Gazd. Közösség és az Európai Atomenergia Közösség élére. 1965: az Egyesítő Szerződés a 3 irányító hatóságot ~gá vonta össze. - Tagjait a kormányok delegálják 4 évre, de a testület felelősséggel csak az →Európai Parlamentnek tartozik. A nagyobb áll-ok 2-2, a kisebbek 1-1 tagot adnak és mindegyik bizottsági tag a Közösség életének egy meghatározott területét felügyeli. Feladata a törvényjavaslatok megfogalmazása és beterjesztése a →Európai Közösség (Miniszteri) Tanácsa, v. a Közösség Európai Parlamentje elé; feladata a közös piaci szabályok betartásának ellenőrzése. Vizsgálati joga van és büntető intézkedéseket hozhat, ami ellen a Közösség →Európai Biróságához lehet föllebbezni. Joga van a Miniszteri Tanács döntéseinek megvalósítására intézkedéseket hozni. Kezeli a Közösség pénzügyi alapjait (pl. mezőgazdasági-, kutatási-, elmaradott térségek fejlesztésére, ifj. programokra, szoc. és környezetvédelmi célokra szolgáló alapok). Az ~ munkáját jelentős létszámú hivatali apparátus segíti Brüsszelben és részben Luxemburgban. Tevékenységének jelentős része a szövegek fordítása, mert minden dokumentumot meg kell jelentetni a Közösség 1992: 9, 1995: 11 hivatalos nyelvén. N.D.

EUNIA 1985:248, 253. - EUR 1991. - EUK 1992. - EUP 1992. - YIO 1993. I:466; 1996. I:457. - MKI 1993:107. - ERF 1994:67. - Ungerer 1994. - Hitiris 1995. - EWY 1996. I:150.