🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Közösség [Miniszteri] Tanácsa
következő 🡲

Európai Közösség [Miniszteri] Tanácsa (ang. Council of the European Community): az →Európai Közösség végső döntéshozó szerve az →Európai Parlament mellett. A Közösség egyetlen olyan intézménye, amelyben a delegátusok közvetlenül képviselik a tagországok kormányait. Az ~ üléseit Brüsszelben és Luxemburgban tartja. - A Közösséget illető végső határozatokat az ~ hozza, ahol az elnevezés egy többszintű, alkalmanként változó összetételű intézményt jelöl. Beleértendő az évente ált. 2-3 alkalommal ülésező →Európai Tanács is, mely az állam- és kormányfők, külügyminisztereik, valamint a Bizottság elnökének rendszeres megbeszéléseit jelenti, és a távlati döntéseket hozza meg. A külügymin-rek, a mezőgazdasági, ill. a pénzügymin-ek havonta üléseznek. Más miniszteri megbeszéléseken (általában negyed- v. félévente) a tagáll-okat mindig a napirenden szereplő tárcák miniszterei képviselik. Az ~ elnökségét rotációs alapon félévente, a tagáll-ok külügyminiszterei töltik be, az orsz-ok nevének ABC-sorrendjében; a folyamatos irányítást végző hármas bizottság a mindenkori elnökből, elődjéből és a következő elnökből áll. A legtöbb fontos kérdésben egyhangú szavazás kell a döntéshozatalhoz. Többségi szavazások esetén az egyes áll-ok a lélekszámukkal nagyjából arányos szavazattal rendelkeznek és a Tanács 2/3-os többséggel fogadhatja el a javaslatokat. A gyorsabb és hatékonyabb működés érdekében 1986: az →Európai Egységokmány az egyhangú döntések helyett igyekezett minél több téren bővíteni a többségi szavazás lehetőségét, főleg az egységes belső piaccal, a kutatással és technológiai fejlesztéssel, a regionális politikával, a munkakörülmények javításával összefüggő kérdésekben. Az Egységokmány az ~ mellett az Európaí Parlamentnek is nagyobb hatáskört biztosított. A határozatok különböző erejűek; lehetnek szabályozások (kötelező érvényűek a tagáll-okra), irányelvek, ajánlások, vélemények. Az ~ munkáját segíti törvényelőkészitő szerepével az egyes áll-ok által a Közösséghez delegált és gyakran ülésező Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER, Comité des Représentants Permanents de la CEE) és több szakbizottság, köztük elsősorban a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága, mely a gazd. és társad. élet érdekcsoportjainak, szervezeteinek képviselőit foglalja magában. N.D.

EUNIA 1985: 248, 253. - EUR 1991. - EUK 1992. - EUP 1992. - YIO 1993. I:266; 1996. I:345. - MKI 1993:187, 107. - ERF 1994:67. - Ungerer 1994. - Hitiris 1995. - EWY 1996. I:151.