Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Gazdasági Közösség


Európai Gazdasági Közösség (ang. European Economic Community, EEC): az →Európai Közösség vámuniója érdekében No., Fro., Olo. és a Benelux államok által 1957. III. 25: létrehozott szervezet. - Lényeges eleme a Közös Agrár Politika (Common Agrarian Policy, CAP). Eszerint minden agrártermékre közös, többnyire a világpiacinál magasabb belső árszínvonalat állapítanak meg; a külső importból származó olcsóbb agrártermékekre ún. lefölözési vámokat vetnek ki, amiből az exportot támogatják. 1992: a Közös Piac költségvetésének több, mint fele származott a lefölözésekből. 1992-től cél a belső túltermelés korlátozása, a fokozott környezetvédelem, támogatják a termelésbe bevont ter-ek csökkentését, a fásítást, a kemizálás visszafogását. Az integráció kiépítése közben minden kérdés megoldásánál az érdekegyeztetés és kemény pol. alkudozás sokszor nehézkes módszerét követték, ami lassú előrehaladással, de maradandó eredményekre vezetett. Az alapítók szándéka szerint a kiépülő intézményrendszer jogi szabályozása olyan, hogy az egységesítés esetleges későbbi apálya idején se lehessen visszavonni, megsemmisíteni az elért eredményeket. N.D.