🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Egységokmány
következő 🡲

Európai Egységokmány (ang. Single European Act): az egységes Európa piaci közösségét megalapító egyezmény. - Az →Európai Közösség tagáll-ai 1986: írták alá az ~t, s ezzel létrehozták a Közös Piacot (Common Market). Rendelkezései 1992 végéig fokozatosan érvénybe léptek. - Az ~ kimondta az áruk, szolgáltatások, tőke szabad mozgását, személyek szabad letelepedését a Közösség egész területén; a tagáll-ok törv-einek, szabványainak egységesítését, a szakképzettség kölcsönös elismerését; közös okt., kutatási és technológiai pol-t. - 1991: megkötötték a Maastrichti Szerződést, mely meghatározta az 1993/99-es évek közbeeső céljait az eu-i egység felé vezető úton: a) egységes övezet belső határok nélküli, közös állampolgárság, b) gazdasági unió az →Európai Közösség Miniszteri Tanácsa által meghatározott közös gazdpol-val, c) pénzügyi unió közös pénznemmel és egy Eu. Központi Bank által irányított közös pénzpolitikával, d) politikai unió: közös kül- és biztonság-politika, az Eu. Parlament szerepének növelése, közös bevándorlási és belügyi pol. - A pénzügyi unió az 1979 óta működő →Európai Monetáris Rendszer továbbfejlesztését jelenti, melynek eredeti célja, hogy a tagországok nemz. valutáinak ingadozásait előre megszabott határok között tartsa. 1979: létrehozták az →ECU -t, nem tényleges pénzként, hanem valutakosárként, azaz a tagországok valutáinak súlyozott átlagaként. A tényleges közös pénznem bevezetése 1998-tól esedékes. Már a Maastrichti Szerződés alapján hozták létre 1994: Frankfurtban az Európai Monetáris Intézetet, ami az Unió jövendő közp. bankjának csírája. Ugyancsak a Maastrichti Szerződés szellemében 1995. III: megszűntek a határellenőrzések a belső határokon, de szigorodtak az Unió külső határai mentén. N.D.  

EUNIA 1985:248, 253. - EUR 1991. - EUK 1992. - EUP 1992. - YIO 1993:I:466. - MKI 1993:107. - ERF 1994:67.