🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Demokrata Ifjúsági Közösség
következő 🡲

Európai Demokrata Ifjúsági Közösség (ang. Democrat Youth Community of Europe, DEMYC), Hamburg, 1964-: európai kereszténydemokrata ifjúsági szervezetek alapították Konzervatív és Kereszténydemokrata Ifjúsági Közösség (Conservative and Christian Democrat Youth Community, COCDYC) néven. 1975: ~. - Célja, hogy a kereszténydemokrata és konzervatív társadalmi eszméket (egyén szabadsága, piacgazdaság, decentralizált társadalom, világméretű együttműködés) terjessze az eu-i fiatalság körében, s ezzel az egyesült Eu. létrehozásán munkálkodjék; segítse tagszervezeteit kapcsolataik építésében; ifj. kérdésekben befolyást gyakoroljon az eu-i pol-ra. Találkozókat, tanulmányi csoportokat, évente nyári továbbképzéseket szervez. Székhelye Athén, (Görögo.) - Konzultatív tagja az →Egyesült Nemzetek Szervezete ECOSOC biz-ának. Kapcsolatot tart az →Európai Közösség pol. és ifj. szervezeteivel (Európa Tanács, Európa Parlament, Európai Ifj. Alapítvány), kereszténydemokrata pártokkal és ifj. szervezetekkel (→Európai Néppárt, →Európai Kereszténydemokrata Ifjúsági Szövetség, →Ifjú Kereszténydemokraták Nemzetközi Uniója) és más ifj. szövetségekkel. - Tagsága 1991: 18 orsz. 21 szervezetének mintegy 650.000 tagja. - Közleménye negyedévente: The European Democrat; tájékoztató anyagokat ad ki. N.D.

YIO 1989. I:DD3881; 1991. I:DD3881;  1993. I:365; 1996. I:354.