🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Demokrata Diákszövetség
következő 🡲

Európai Demokrata Diákszövetség (ang. European Democrat Students, EDS): Kereszténydemokrata és Konzervatív Diákok Nemzetközi Uniója (ang. International Union of Christian-Democratic and Conservative Students, ICCS) néven Bécsben alapították. 1970: Kereszténydemokrata és Konzervatív Diákok Európai Uniója (European Union of Christian Democratic and Conservative Students, ECCS), 1975: az ~ nevet kapta. - Célja, hogy küzdjön az egységes Eu-ért; elősegítse a kereszténydemokrata és konzervatív diákfiatalság nemzetközi kapcsolatépítését; lehetővé tegye a nevelésügyi kérdések széleskörű megvitatását és javaslatokat dolgozzon ki a döntéshozók számára; elérje a diplomák kölcsönös elismertetését Eu. orsz-aiban. Távlati célja, hogy hozzájáruljon az egységes, nemzetek fölötti Eu. Demokrata Párt létrehozásához a nemszocialista szemléletűek körében. A tagszervezetek számára konferenciákat, továbbképző tanfolyamokat, évente nyári egyetemet szervez. Részt vesz az →Európa Parlament választási kampányában. Székhelye Stockholm (Svédo.). - Tanácskozási jogú tagja az →Európa Tanácsnak. Kapcsolatot tart az →Európai Közösség ifjúsági intézményeivel és szervezeteivel. Megfigyelőként tagja az →Európai Demokrata Uniónak, a →Nemzetközi Demokrata Uniónak, tagja az →Európai Demokrata Ifjúsági Közösségnek. - Tagsága 1994: 21 diák és ifj. szervezet 18 eu-i orsz-ban, társult tagszervezetek 4 országban. - Közleményei: EDS Newsletter (kéthavonta); Taurus. N.D.

YIO 1989. I:DD4591; 1993. I:463; 1996. I:479.