🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Bíróság
következő 🡲

Európai Bíróság (ang. European Court of Justice, ECJ): az →Európai Közösség fő intézményei között az alkotmánybíróságnak megfelelő szerv. Székhelye Luxembourg. - 1957: a 3 eu-i közösség (Montánunió, Euratom, Európai Gazd. Közösség) bíróságaként alapították a Római Szerződések, hogy a szerződésekből fakadó jogi ügyek megfigyelője, értelmezője és döntőbírósága legyen. Az Eu. Közösség megalakulása után jogköre bővült, pl. bírságolhat a Közösség kötelező erejű szabályainak megsértése esetén, ellenőrzi a jogalkotás törvényességét és értelmezi a törv-eket. Az ~ döntései minden  tagállamban érvényesek és a közösséggel kapcsolatos jogügyletekben érvénytelenítik a tagállamok bíróságainak ítéleteit. 1989: fölállították az Eu-i Közösségek Első Esetek Bíróságát, elsősorban a versenyszabályok megsértésével  kapcsolatos ügyekre. - Minden tagállam egy-egy bírót delegál 6 évre. Tagjai 1996: 15 bíró és 9 ügyész, s 15 bíró az Első Esetek Bíróságánál. N.D.

Ungerer 1994. - Hitiris 1995. - EWY 1996. I:152. - YIO I:477.