🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Európa Tanács
következő 🡲

Európa Tanács (ang. Council of  Europe, CE), London, 1949-: az európai államok közötti kapcsolatokat erősítő egységszervezet. Székhelye Strasbourg (Fro.). - Az ~ot 10 orsz. alapította az →Európa Mozgalom 1948: hágai (Holl.) Európa Kongresszusa (Congress of Europe) javaslatára. Létrejötte hatással volt az →Európai Közösség megalapítására, mely kevesebb, de szorosabban együttműködő eu-i áll-ból áll. Az ~-hoz 1992-ig 26, 1996-ig 39 állam csatlakozott. 1989: létrehozták a társult tagságot, a vendég státust, amit főleg az újonnan alakult K-eu-i orsz-ok pályáztak meg, közülük Mo. 1990. XI. 6: elsőként lett az ~ tagja. - Az ~ célja a teljes Eu. egysége. Ennek érdekében erősíti tagjai között az együttműködést a közös eu-i kult. és pol. hagyományok alapján; alaptételei közé tartozik a parlamentáris demokrácia, az emberi szabadságjogok, az eu-i kult. értékek megőrzése, a közös európaiság tudatosítása, a gazd. és szoc. haladás elősegítése. - Két fő szerve: az →Európa Tanács Miniszteri Bizottsága  és az →Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése. Az ~ határozatai ajánlás jellegűek a tagállamok törvényhozásai számára, munkáját a strasbourg-i Titkárság segíti, élén az 5 évre választott főtitkárral. - Fő tevékenységi ter-ei: emberi szabadságjogok; médiumok a demokratikus társadalomban; szoc. és gazd. kérdések; nevelés, kultúra, sport; fiatalok; határokon átnyúló egészségvédelmi együttműködés; helyi és regionális önkormányzatok; jogszabályok összehangolása a tagorsz-okban. Kapcsolatot tart az →Egyesült Nemzetek Szervezetével és társszerveivel, Eu. közösséggel, sok világ- és eu-szövetséggel, nagyszámú kat. egyesülettel. Sok eu-i szervezet tartozik az ~hoz, így az Emberi Jogok Európai Bizottsága (European Commission of Human Rights), az Emberi Jogok Európai Bírósága (European Court of Human Rights), Európai Ifjúsági Központ (European Youth Centre), Európai Ifjúsági Alapítvány (European Youth Foundation). A Szentszéket állandó megfigyelő képviseli az ~ mellett, és delegátus az ~ Kulturális Együttműködési Tanácsánál. - Tagországai 1996: Albánia, Andorra, Au, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseho., Dánia, Észto., Finno., Fro., Görögo., Holl., Izland, Íro., Lengyo., Letto., Liechtenstein, Litvánia,  Luxemburg, Macedónia, Mo., Málta, Moldova, NBr, No., Norvégia, Olo., Oroszo., Port., Ro., San Marino, Spo., Svédo., Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Töröko., Ukrajna. Állandó megfigyelői státuszban Izrael, különleges meghivotti státuszban: Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszo., Horváto. - Közleményei: Fórum (negyedévente ang., fr., ném., ol.), A Future of Our Past (félévente), European Cultural Diary (évente), Naturopa Newsletter(havonta 10 nyelven). N.D.

NSZV  1982:390. - YIO 1991:I:DD0435; 1993:I:347, 1291; 1996. I:339, 477. - CE 1992:397. - EWY 1996. I:133.