Magyar Katolikus Lexikon > E > Európa Mozgalom


Európa Mozgalom (ang. European Movement, EM), Párizs, 1947-: Európa egységéért küzdő civil szervezetek és pártok, köztük kereszténydemokraták, liberálisok, szocialisták hívták életre Európai Egységmozgalmak Nemzetk. Bizottsága (International Committee of the Movements for European Unity) néven. Az ~ 1948. évi hágai Európa Kongresszusán (Congress of Europe) hozott határozatok vezettek az →Európa Tanács megalakulásához. Később az ~ az →Európai Fizetési Unió, az Európai Pénzügyi Egyezmény, az Európai Kulturális Központ létrehozásában játszott szerepet. Székhelye Brüsszel (Belgium). - Távlati célja az Európai Egyesült Államok létrehozása. Tanulmányi csoportokat, kongressz-okat szervez, hogy az eu-i egység szempontjából tanulmányozza a fölmerülő pol., gazd., technikai kérdéseket; megoldásokat javasol és terjeszt a döntéshozók elé; törekszik a közvélemény tájékoztatására, mozgósítására és a közös eu-i hazafiság szellemének kialakítására. - Kapcsolatot az eu-i egységmozgalmat támogató szervezetekkel és az Európa Parlament egyes intézményeivel tart. Létrehozója volt többek között az Európai Határterületek Szövetségének (Association of European Border Regions, AEBR). - Tagsága 1994: 28 nemz. tanács 27 eu-i orsz-ban, köztük Mo-on. 13 társszervezete közé tartozik az →Európai Kereszténydemokrata Unió. - Közlönye a News in a Nutshell (2 havonta); eu-i kérdésekről tanulmányköt-eket, kongressz-i beszámolókat ad ki. N.D.

EUNIA 1985:253. - YIO 1989. I:DD0814; 1991. I:DD0814; 1993. I:502; 1996. I:526. - EWY 1994. I:233.