🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Európa Fejlődését Segítő Katolikus Kezdeményezések Irodája
következő 🡲

Európa Fejlődését Segítő Katolikus Kezdeményezések Irodája (ang. Office for Catholic Initiatives in the Promotion of Europe, OCIPE), 1949-: Európai Problémák Katolikus Titkársága (Catholic Secretariat for European Problems, SCPE) néven alapították. 1956: Európai Katolikus Tanulmányi és Tájékoztatási Központ (Catholic European Study and Information Centre, CESIC), 1991: ~. - Európai kérdéseket kat. szempontból vizsgáló kutatási és dokumentációs központ. Elősegíti a közös európai problémák megvitatását a keresztények és mindazok körében, akik az emberi értékekre alapozott Eu. fölépítésében érdekeltek. Kollokviumokat, szemináriumokat, tanulmányi napokat szervez európai kérdésekről. Székhelye Strasbourg (Fro.), titkársága Brüsszelben (Belgium). Ig-ja 1995: Tegyey Gábor SJ. - Különleges kapcsolatokat ápol az →Európai Közösség Püspöki Karainak Bizottságával (COMECE). Kapcsolatokat tart az Európai Közösséggel, az Európa Parlamenttel, a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájával (ICO), a →Katolikus Nevelési Intézmények Volt Növendékeinek Európai Szövetsége _nbsp;(UNAEC-Europa), a →Katolikus Gyógyszerészek Nemzetközi Szövetségével (FIPC), a prot. Európai Egyházak Konferenciájával (Conference of European Churches, CEC), az Egyházért és Társadalomért Ökumenikus Szövetséggel (Ecumenical Association for Church and Society, EACS), az Egyházért és Társadalomért Európai Ökumenikus Bizottsággal (European Ecumenical Commission for Church and Society, EECCS), az Európai →Ökumenikus Fejlesztési Szervezettel (European Ecumenical Organization for Development, EECOD), a Muzulmán-Keresztény Párbeszéd Szövetségével (Association for Muslim-Christian Dialogue, ADIC). - Irodái vannak 1995: az Eu. Közösség 11 o-ában és Mo-on. - Közleményei kéthavonta: Objectif Europe (fr.), Project Europa (ném.), European Vision (ang.), m-ul: Európai Szemmel (negyedévente). Alkalmi kiadványai: Etudes européennes (fr.), Europäische Studien (ném.), European Studies (ang.). N.D.

YIO 1991. I:EE0640; 1993. I:1243; 1996. I:211. - ÚE 1995/8:6.