🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Etelköz
következő 🡲

Etelköz: a vándorló magyar törzsek utolsó szálláshelye a Kárpát-medencén kívül. Határait eddig nem sikerült  biztosan megállapítani, s azt sem, mi a viszonya →Levediához. ~ben szilárdult meg a m. törzsszöv. - Kristó Gyula szerint a Dnyepertől a Szeretig, ill. a Szeretet magába foglaló Dunáig, Czeglédy Károly és Györffy György szerint viszont K-en a Donig terjedt. Bartha Antal szerint Levedia és ~ két különböző ter., Czeglédy és Györffy szerint ~ a nagyobb, a Dontól a Dunáig terjedő ter-et jelentő fogalom, benne Levedi szálláshelye: Levedia. Kristó Gy. George Vernadsky álláspontját elfogadva úgy véli, hogy ~ Levediától Ny-ra feküdt, de „~ területe részlegesen egybeesett Levédiával”.  B.A.

Czeglédy Károly: IV-IX. sz. népmozgalmak a steppén. Bp., 1954. - Kortárs 1977. (Györffy György: Legenda és valóság Árpád személye körül) - Kristó 1980:116. - Bartha 1988.