🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Eszterházy
következő 🡲

Eszterházy Károly, galánthai, gr. (Pozsony, Pozsony vm., 1725. máj. 4.-Eger, Heves vm., 1799. márc. 14.): megyéspüspök. - Apja, E. Ferenc utóbb tárnokmester. A gimn-ot Pozsonyban, a fil-t Nagyszombatban végezte. 1744. IX. 20: rátóti prép. 1745. X. 29: a CGH növ-e lett, 1748. VI. 12: teol. dr. 1748. VIII. 31: papként tért haza. Pápán a plnos kisegítője. 1752. I. 24: esztergomi knk. és szenttamási prép., 1755: a m. helytartótanács tagja és pozsonyi prép., 1759. XI. 6: váci mpp. XIII. Kelemen 1760. III. 3: erősítette meg. 1761. VI-VII: canonica visitatiót tartott a csongrádi esp. ker-ben. Megreformálta a papnev-t s a váci céheket, rendeztette a levtárat, kibővítette az Althann által épített szem-ot, a Nagyszombatban tanuló 5 kispapot Vácra hozatta, a megújított papneveldét - melyben lakást biztosított a tanároknak - 1761. XI. 1: nyitotta meg. A ppi palota előtti téren megalapozta a Pilgram építésszel terveztetett új szegyh-at. Bár 1761. XI. 10: az egri ppségre helyezték, Vácról a szegyh. alapozási munkái miatt 1762. VI. 12: távozott. Egerben folytatta építő munkáját, 17 faluban tp-ot, 16 faluban pléb-t és isk-t, uradalmaiban oltárokat és tornyokat építtetett. Megalapította, 1762 őszén építtetni kezdte a 2 emeletes líceumot, mely 1766: elkészült, gazdagította kvtárát, fölszerelte csillagvizsgálóját. Segítségével nyitották meg 1769. XI. 25: Egerben Mo. első orvosi isk-ját; Mária Terézia 1772: megtagadta a pp-től az isk-nak kért dri fokozat kiadásának jogát. 1784. I. 19: alapították, IV. 18: megnyitották az egri generális szem-ot. 1788. VI: II. József sürgetésére elkészíttette az egri egyhm. szatmári helynökségének tervét. 1790/91: az ogy-en a kat. párt vez-je. A prot-ok térítője, az Egyh. jogainak védelmezője volt, akiről a bécsi nuncius, G. Garampi 1779: úgy nyilatkozott, hogy Eu-ban alig találni párját. - Fm: Három üdvösséges kérdés. Pest, 1751. - Rituale Agriense. Eger, 1768. - Az 1775-ben tartott jubileumról. Uo., 1776. - Evang-ok és epistolák... vasárnapokon és ünnepeken. Uo., 1776. - Epistola encyclica circa decretum tolerantiae Josephi II. imperatoris. Uo., 1782. - Utasítás mikor és mi módon kelljen az idétlen és veszedelemben forgó kisdedeket megkeresztelni. Uo., 1796. - Utóda Vácott 1787. VIII. 10: Splényi Ferenc br., Egerben 1799. III. 15: széke üres, utóda mint érs. 1804. VIII. 20: Fuchs Ferenc. 88

Mendlik 1864:74. (1759-62: váci pp.); 99. (1761-99: egri pp.) - Gams 1873:384. (1759. XI. 6-1762: váci pp.); 368. (1762. IV. 19-†1799: egri pp.) - Koncz 1893:75. - Zelliger 1893:113. - Szinnyei II:1452. (†márc. 15.) - Pallas VI:459. - Fraknói 1895:491. - Kollányi 1900:359. - Veress II:167. - Chobot II:637. - Gr. ~ emlékének ünnepélye szül-ének 200-ados évford-ja alk. Eger, 1926. - KL II:51. - Pfeifer János: Emlékezés gr. ~ pp-ről. Veszprém, 1940. - Regnum Szekfű Gyula-emlékkv. Bp., 1943. - Sugár 1984:425. (arcképe; aláírásában Eszterházy!) - Gulyás VII:790.