Magyar Katolikus Lexikon > E > Eszény


Eszény (Szabolcs vm.): egykori pálos monostor. - 1355: Ezen. 1358: Miklós egri pp. előtti szerződés szerint a Tisza jobb partján, Csaptól DK-re fekvő faluban a Bold. Szűz tiszt. emelt pálos monostor alapítója Tamás, a Baxa nb. Simon fia volt. 1370: Tristanus generális perjel kir. emberekkel és a konvent tagjaival ki akarta tűzni a monostor földjének határait, de az ~i nemesek mint kegyurak tiltakoztak, mondván, hogy sohasem volt külön földje a remetéknek, hanem a közösből használtak annyit, amennyi legalább 3-4 barát és állataik eltartására elegendő volt. 1391: az Eszényi és a Csapi család egy-egy tagjától a falu ter-én mégis körülhatárolt földet kaptak. 1433: a Csapi család mint kegyúr p. búcsúengedélyért folyamodott többek között a pálosok ~i Szt László-tp-a számára is. 1552: már csak 2 remete tengődött a monostorban, akik az uralkodóhoz folyamodtak segítségért, mert Csapi Ferenc lutheránus lett, elfoglalta földjeiket és elvitte tp-uk fölszerelését. Többé nem állt helyre. Pontos színhelye ismeretlen. Néhány okl. megmaradt. H.F.

Csánki I:514. (1356: Fülöp és Jakab ap. tiszt. sztelt ktor) - Gerecze II:753. - DAP I:140.