Magyar Katolikus Lexikon > E > Eszék


Eszék, v. Verőce vm. (Osijek, Horváto.): Szt István korában itt vezetett a várakat összekötő hadiút, mely a sztföldi zarándokok és kereszteshadak útvonala is volt. 1196: Ezeek, piaca és réve a cikádori apátságé volt, 1332: mezőváros. - 1. ágostonos klastrom. Az ágostonrendi remeték klastroma állott a városban, színhelye és védősztje ismeretlen. IX. Bonifác 1400: a tp-ot fölkeresőknek búcsút engedélyezett. 1453: egy szerz. kérte ügye rendezését, mert 20 évvel korábban engedély nélkül elhagyta az ~i konventet és a budai ferencesek közé lépett. 1526: a Mohács felé vonuló törökök elől a barátok bizonyára elmenekültek. - 2. Szt Kereszt megtalálása ferences konvent. Vsz. kk. alapítás. A törökök 1526: a mohácsi csata előtt pusztították el. Az elmenekült atyák Antinban kis rezidenciát nyitottak, s innen gondozták a környék híveit. 1709: a ladiszlaiták építettek új konventot a régi helyén, mely 1757: a kapisztránus prov-hoz került. 1786: II. József áttelepítette a jezsuiták székházába. Az atyák gimn-ot is vezettek. - 3. jezsuita missziós állomás (1688-1773). Kollonich Lipót alapította. 1690: a varasdi, 1702: a budai koll. fennhatósága alatt pléb-t és algimn-ot vezetett. A kisgimn-ot 1688: nyitották meg. 1773 u. a ferencesek vették át vezetését. 1777: az első Ratio, 1806: a második Ratio szerinti nagygimn. Az isk. m. jellege - a horváto-i tanügy önállósodása következtében - 1849 végén megszűnt. - 4. Szűz Mária búcsújáró hely. A Rákóczi-fölkelés éveiben az egyik uradalmi tiszt a máriagyüdi kegyképet az ~i ferencesek őrizetére bízta, akik később nem akarták visszaadni a máriagyüdi zárdának. A p. úgy döntött, hogy a kép maradjon Eszéken, a pécsi pp. pedig készíttessen másolatot Gyüdnek. Ezt Radonay Mátyás meg is tette. - 5. Plébániái: Alsóváros, 1688: alapították, tp-át Mária Szt Neve tiszt. sztelték. - Belváros: kk-i alapítás, tp-át Szt Mihály tiszt-ére sztelték. Akvei 1704-től. - Felsőváros, 1668: alapították, tp-át Szt Péter és Pál tiszt. sztelték. Mindhárom pléb. kegyura a város volt. H.F. - **

1. Csánki II:282. - Gerecze II:1094. - Lukcsics II:1294. - Györffy I:301. - 2. Schem. Lad. 1843:15. - Szabó 1921:245. - 3. Velics III:23. - Mészáros 1988:184. - 4. Jordánszky 1863:87. - 5. Schem. Univ. 1880:762.