🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Erzsébet, I.
következő 🡲

Erzsébet, I. (Greenwich, Anglia, 1533. szept. 7.-Richmond, 1603. márc. 24.): angol királynő (ur. 1558-1603), VIII. Henrik Boleyn Annától született leánya. - Féltestvérét,  Katolikus →Máriát követte a trónon. A kat. egyh. megújítását, melyet elődje indított el, azonnal leállította. 1559: fölújította a →szupremácia elvét, átdolgoztatta Book of →Common Prayert. Rendelkezéseit a Katolikus Mária uralkodása után még életben maradt pp-ök 1 kivételével mind elutasították, ezért tisztségüket elvesztették. ~ uralkodása alatt a kat. hit gyakorlása szinte lehetetlenné vált. Az embereket törv. kényszerítette az anglikán istentiszt-eken való részvételre. Tovább rontotta a kat-ok helyzetét V. Pius 1570. II. 28: Regnans in excelsis bullája, mely ~ uralkodását törvénytelennek nyilvánította, s alattvalóit fölmentette hűségesküjük alól. 1587: ~ kivégeztette rokonát, Stuart Máriát, akit utódjának szerettek volna a kat-ok. Az anglikán egyh-on belül a közvélemény és a parlament által támogatott →puritánok és →presbiteriánusok sok zavart okoztak, mert vitatták a kir. szupremácia és a parlament viszonyát. ~ ragaszkodott a maga személyes felsőbbségéhez és az episzkopális rendszerhez, melyekben hatalmának eszközeit látta. A vallási vitákban magatartását a pol. célszerűség szabta meg. ~ az ang. tört. új korszakának jelképe lett. - Az ~ idején megölt kat-ok között kb. 200 szt-, ill. b-gá avatott van. →angliai vértanúk. **

LThK III:817.