Magyar Katolikus Lexikon > E > Erdősi


Erdősi (1867-ig Polczni) Imre, Szt István királyról nev., Piar (Nyitra, Nyitra vm., 1814. nov. 4.-Nyitra, 1890. febr. 9.): tanár, házfőnök. - 1832. IX. 25: lépett a r-be. 1840. VII. 26: pappá szent. és tanár a selmecbányai gimn-ban. Részt vett a szabharcban. Különösen kitűnt Guyon Richárd honvédcsapatainak tábori papjaként 1849. II. 5: a branyiszkói ütközetben. 1849-től: Nagykárolyban, Temesváron, Kolozsvárt, Nyitrán, Vácon tanított. 1861: kecskeméti házfőn., 1878-88: kormánytan. Bpen. M.I.

Pallas VI:335.

Erdősi (1890-ig Jedlicska) Károly (Bp., 1873. máj. 12.-Bp., 1945. dec. 4.): pápai prelátus. - A teol-t Esztergomban végezte, 1896. VI. 28: pappá szent. 1896-1906: hitokt. s egyben 1898-tól a Szt Szív zárda lelkésze. - 1906: a SZIT ig-ja, 1933: alelnöke s egyben a Stephaneum vezérig-ja. A SZIT vállalatainak fejlesztéséért 1914: c. apát, 1915: a SZIA III. szako. tagja, 1923: p. prel. lett. Másodelnöke volt az Orsz. Közp. Kath. Legényegyes-nek, 1931-től tb. elnöke a M. Kv-kiadók és Kv-kereskedők Orsz. Egyes-ének. - M: Karácsonyi pásztorjáték. Esztergom, 1895. - Szt József tisztelete élőképekben és szavalatokban. Bp., 1900. - A Szt Szív Társ. alapítónője, Barat Magdolna Zsófia élettörténete. Uo., 1900. - Karácsonyi szj-ok. Uo., 1901. - Ami fönntart minket. Uo., 1902. - Ősi erények. Tört. szj. Hunyadi János korából. 3 fv. Uo., 1902. (Népiratkák 198.) - Angyalszívek karácsonya. Uo., 1903. (uaz 200.) - A m. ipar dicsősége. Szabóky Adolf élete. Uo., 1903. (uaz 201.) - Az igazság felé. Társ. szj. 3 fv. Uo., 1904. - Immaculata vezérkv. Uo., 1904. - Szociális vezérkv. kath. legény-, ifj. és munkásegyes. alakítására és vezetésére. Uo., 1904. - Vezérkönyvecske a szeplőtelen fogantatás hitcikkelye félszázados jubileumának megünneplésére. Uo., 1904. - Rákócziért. Uo., 1905. - A gyermek diadala. Misztikus karácsonyi játék. K. Grötecken után átd.. 3 fv. Uo., 1913. (Népiratkák 287.) - Békét hozott a kis Jézus. Karácsonyi pásztorjáték. Uo., 1913. (uaz 288.) - A győzedelmes szeretet. Bibliai szj. Uo., 1914. (uaz 289.) - M. kv-termelés és a világ-kv-termelés. Uo., 1922. - A 75 é. Szt István Társ. Uo., 1923. - Az indiai hitterjesztés nehézségei és célkitűzései. Uo., 1928. - Napsütéses Indiában. Úti emlékek. Uo., 1928. - Múmiák és minaretek. Uo., 1936. - Előszava: Sebők Imre: Öt világrészen keresztül. Uo., 1936. - Fel. szerk-je 1898-1903: a Kolping, szerk-je 1936. I. 1-1944. IV: az Élet c. lapnak. 88

M. társad. lex. Bp., 1930. - KL II:36. - Keéri Szántó Andor: E. K. Bp., 1931. - Ker. m. közél. alm. Bp., 1940. I:240. - Schem. Strig. 1941. - M. Nemz. 1945. XII. 7. - SZIA Értes. 1946:74. - MÉL I:439. - Gulyás VII:675.