🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Erdős
következő 🡲

Erdős Appolinár, OFM (Dávod, Bács-Bodrog vm., 1897. jan. 1.-Dewitt, New York állam, USA, 1968. nov. 8.): misszionárius. - 1913. VIII. 27: lépett a kapisztráni ferences r-be. 1919. X. 4: ünn. fog-at tett, 1920. VI. 29: Egerben pappá szent. 1929. IX. 15: kínai misszióba ment. Hunan tart-ban a tiroli szem-ban tanított, majd Paokingba került. 1950: kiutasították Kínából. Hongkongban, Ausztráliában, majd az USA-ban a trentoni egyhm-ben Flemington mellett a kárm. apácák lelkésze és harmadr-jük vez-je volt. Később New Brunswickban működött. - M: Vándorúton Ázsia földjén. (Missziós tört-ek) Bp., 1946. (Ferences világmissziók 42.) 88

Miklósi 1936:136. - Schem. Cap. 1948:70. (34.) - Szolg. 1969. 1:91.

Erdős József (Péterréve, Bács-Bodrog vm., 1900. márc. 9.-Székesfehérvár, 1971. aug. 1.): tanítóképzői igazgató, plébános. - A gimn-ot 1910-18, a  teol-t 1918-22: Kalocsán végezte. 1922. VIII. 13: szent. pappá. Bácsalmáson, 1923: Jánoshalmán, 1926: Baján kp. és hitokt., 1930: Kalocsán hitokt. és szegyh. hitszónok. 1931: Szegeden egy. hallg., 1935: drált.,  a kalocsai érs. tanítóképző hittantanára, 1938: a hittud. főisk. vicerektora, 1939-48: az érs. tanítóképző és óvónőképző ig-ja is. - M: A Maros torkolatának árvízi és ártéri bogárvilága biológiai szempontból. [dissz.] Szeged, 1935. - Az Entedon Dalm. nemzetség mo-i fajai. Kalocsa, 1944. 88

Schem Col. 1942:253. - Gulyás VII:643. - Diós 1995:46.

Erdős Mátyás (Dorog, Esztergom vm., 1908. okt. 28.-2003. dec. 4.): plébános, könyvtárigazgató. - 1929: a CGH növ-e Rómában. 1935. X. 27: itt szent. pappá, 1937: teol. dr.  - Esztergom-Vízivárosban kp., 1938: a leánygimn. hittanára, az érs. tanítóképző tanulm. felügyelője. 1939: a hittud. főisk. teol. tanára, 1941: lelki ig-ja is. 1952: Epölön, 1969: Dunaszigeten, 1975: Lipóton lelkész. 1984: az →Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár ig-ja. - M: Pázmánys Hodegus. Methode u. Bedeutung. Esztergom, 1941. 88

Schem. Strig. 1947:220; 1982:346. - Gulyás VII:654.

Erdős (1897-ig Ehrenthal) Renée, Regina (Érseklél, Komárom vm., 1878. máj. 7.-Bp., 1956. júl. 9.): írónő. - Izraelita családban született. 1893: került Bp-re, beirakozott az Orsz. Színművészeti Akad-ra. 1898: Dobó Sándor társulatának tagja Sopronban. Miután sok verset és novellát írt különböző lapokban, vsz. 1904: Az Újság levelezője Bécsben. 1905-14: Rómában élt, 1909 pünkösdjén itt keresztelkedett meg. 1913: férjhez ment a nála 7 é. fiatalabb, ref. Fülep Lajoshoz. Két lányuk született, de 1918: elváltak. ~ gyermekeivel 1925: a szentévben Rómába ment, 1926: érvényes házasságot kötött Erdős Arturral. 1927: hazatértek, Rákoshegyen telepedtek meg. - Fm: Leányálmok. Versek. Bp., 1899. - Az asszony meg a párja. Regény. Uo., 1904. - Egy leány élete. Regény. Uo., 1904. - Norina. Regény. Uo., 1909. - Aranyveder. Versek. Uo., 1910. - Fioretti. Ford. Uo., 1911. - János tanítvány. Színjáték. Ol-ul és ném-ül is. Uo., 1911. - Legendák. Harsányi Lajossal és Sík Sándorral. Győr, 1916. - Római levelek. Bp., 1922. - Az assisibeli zsoldos. Misztériumjáték. Uo., 1923. - Római napló. Uo., 1925. - Ave, Roma. Regény. Uo., 1929. - Összegyűjtött művei. Uo., 1931-37. - Az asszony, aki ölt. Uo., 1936. - A Timothy-ház. Regény. Uo., 1938. - Szemünk fénye. Regény. Uo., 1939. - Lysias. Regény. Uo., 1943. (Réz Bálint álnéven) - A csukott kert. Versek. Uo., 1945. - Gránátvirág. Uo., 1945. - Betűjegyei és álnevei: E. R. (Az Újság); Myriam (1914: Alkotmány); René du Bois (1899: Győri Hírlap); Réz Bálint. **

MÉL I:438. (†1956. júl. 9.) - Gulyás VII:657.


Erdős Margit, SJC (Zagyvaróna, Nógrád vm., 1899. febr. 8.–Rákosszentmihály, 1973. nov. 20.): szerzetesnő. – Apja János r.k. bányafőorvos, anyja Tóth Mária r.k. gyógyszerész. ~ Bpen tanítónőképzőt és Ward Koll-ot végzett. 1924. II. 4: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1926. VIII. 25: első, 1944. VI. 16: ör. fog-at uo. tette. – Rákosszentmihályon otthon lakott. Tanítónő, hitoktatónő. – A szétszóratás után uo. hitoktatónő. r.k.

Erdős Mátyás (Dorog, Esztergom vm., 1908, okt. 28. – Esztergom, 2003. dec. 4.): apostoli protonotárius, c. prépost. – Lásd MKL III:220. A Máriás Papi Mozgalom mo-i felelőse, cserkészvezető. 1940. XI: a 94. sz. Szt Adalbert cserkészcsapat parancsnoka. Bo.J.–Fe.Má.