🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Erdődi
következő 🡲

Erdődi Ferenc    →Szatmári Ferenc

Erdődi István    →Bajoni István


Erdődi (1873-ig Krause) János (Késmárk, Szepes vm., 1844.–Kassa, 1904. márc. 31.): tanítóképzői tanár. – A gimn. Lőcsén, Rozsnyón és Sárospatakon a tanítóképzőt Kassán végezte; egy ideig jogot is tanult. Szülei szegények voltak, 2 tanára ebéddel és tanulótársai ruhával és néhány krajcárral segítették. 1865: nevelő. 1866: Sárospatakon az r. k. népisk. tanítója, 1869: uo. a tanfelügyelőségl tollnoka, 1870–: Kassán tanító s a tanítóképző gyakorló isk. vez., 1871: a külf-re küldött Dölle Ödön ig. helyettesítője, póttanfolyamon előadta az irva-olvasást és a m. nyelvtant. 1872: Münchenbuchseeba (Svájc) ösztöndíjas; 1873–: a Kassai Kir. Kat. Tanítóképezde tanára, 1876–90: ig–tanára. – Cikkei: M. Tanítóképző (1890, 96). – M: Lesebuch für die I–IV. Classe der kath. Volksschule. [Bárány Ignác után átd. Dölle Ödön és Krause János] Kassa, 1873. (4. kiad. 1881, 9. kiad. 1889) – Földrajz a kassai (abaújvmi) népisk. sz. Sárospatak, 1873. (2. kiad. Kassa, 1900; 4. kiad. 1879) – Földrajz a népisk. 4. oszt. sz. (2. jav. kiad. Bp., 1875; 4. átd. kiad. 1880) – Földrajz tanodai s magán használatra. (3. átd. kiad. Bp., 1880; 5. átd. kiad. Földrajzi vezérfonal isk. és magánhasználatra c-mel Uo., 1887) – Neveléstani jegyzetek. Uo., 1875. (Kz. gyanánt) – Vezérkv. a népisk. számolás tanításhoz. 1., 2., és 3. oszt. sz. (1–3 füz.) Kassa, 1878; 1. r. 2. jav. kiad. Uo., 1903. – A nyelvoktatás módszertana. Bp., 1880. – Neveléstan. (1–3 db. 1. Embertan. 2. Neveléstan. 3. Neveléstört.) Kassa, 1881. (2. átd. kiad. Bp., 1889–90; Neveléstan. Tanítókép. növ. stb. sz. 1 r. 1. fűz. Test- és egészségtan. 3. átd. kiad. Bp., 1898; 4. kiad. Átn. Erődi Kálmán. Uo., 1899; 5. kiad. Átd. Guzsvenits Vilmos. Uo., 1905, utóbbi főcím és részjelzés nélkül. 1. r. 2 füz.; Lélektan. 3. kiad. 1896; 4. kiad. 1899; 5. kiad. 1900; 6. kiad. Átd. Guzsvenitz. Uo., 1905, utóbbi főcím és részjelz. nélk.; Neveléstan. 3. átd. kiad. 1898; 4. átn. kiad. 1899; 5. kiad. Népisk. nevelés- és tanítástan c-mel. Az új tanterv sz. átd. Guzsvenitz és Klinda Károly, utóbbi főcím és részjelz. nélk.; Neveléstörténelem. 3. kiad. 1900; 4. jav. kiad. 1905; 5. kiad. Átd. Guzsvenitz. 1907; 6. kiad. Átd. Koródy Miklós. 1916) – A történettud. tárgyak módszertana. Bp., 1882. (2. kiad. 1903) – Term.rajz és term.tan módszertana. Bp., 1882. (5. átd. kiad. 1887; 2. jav. [r. 6?] kiad. 1904) – A számolás módszertana. Uo., 1882. (új kiad A népisk. számolástanítás módszertana. Kassa, 1886; 2. kiad. Bp., 1900). – A népiskolai nyelvtanitás módjának vázlata. Bp., 1886. – Földrajz. A polg. fiúisk. sz. (1-2 rész) Uo., 1890. (U. az. Polg. leányisk. sz. Uo., 1890; 1-2 rész. 2. kiad. S. a. r. Bod Péter és Pallós Albert. Uo., 1901–02) – Földrajzi vezérfonal. Felső népisk. sz. 2. átd. kiad. Bp., 1893. – A millenáris ünnepély alk. mondott megnyitó beszéde. Kassa, 1896. – Néhány hit. megjegyzés a magyarhoni lat. és gör. szert. r. k. népisk. tantervének revideált tervezetére. Hol? 1896. [Petrikben nincs!] 88

M. Tanítóképző. 1904:277. – Vas. Újs. 1904: 15. sz. (Nekr.) – Szinnyei II:1406. – H. Kovács 1908:152. – Gulyás VII: 612.