🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Erdőd
következő 🡲

Erdőd, v. Szatmár vm. (Ardud, Ro.): 1. várát 1481: Drágffy Bertalan építtette. A család kihaltával a Báthoryaké lett. 1565: Schwendl kassai főkapitány bevette, de az erdélyiek visszafoglalták. Ezután János Zsigmond leromboltatta. 1730 k. Károlyi Sándor a maradványok felhasználásával kastélyt építtetett L alakban 4 saroktoronnyal. 1896: neogótikus stílusban felújították. A II. vh-ban megsérült, azóta pusztul. - 2. esperesség a v. egri, majd szatmári egyhm-ben. Plébániái 1917: Alsóhomoród, Krasznabéltek, Madarász, Nagymajtény, Nántü, Sándorfalu, Szakasz, Színfalu, Tőketerebes. - 3. plébánia. 1215: Herdeud. Mai Nagyboldogasszony-tp-át 1482: építtette Drágffy Bertalan erdélyi vajda. Lakói 1545: ev-ok lettek (→erdődi zsinat). 1736: alapították újra, a tp-ot 1763: gr. Károlyi Antal adta vissza a kat-oknak. Harangjait 1798: (800 kg) ismeretlen mester, 1923: (405 kg) és ismeretlen évben (92 kg) Fr. Hönig Aradon öntötte. Kegyura 1880: Károlyi Alajos gr. Anyanyelve 1840: m., ném.; 1910: m., rum.; 1940: m., rum., ném. Anyakönyvei 1737-től. - Filiái 2003: Erdődhegy, Szatmárhegy. - Plébánosai: 1215 k. Ábel; 1332 k. Nicolaus; 1740: Hoffner Ignác, 1749: Svonnauer Jakab, 1755: Hidasi János, 1772: Korom Mihály, 1793: Lőrinczy Antal, 1801: Waldstein János, 1805: Dubinszky Mihály, 1807: Laurentsik Keresztély, 1817: Verzár Gergely, 1820: Borzovai Kallós István, 1859: Irsik Ferenc, 1876: Hirly József, 1902: Láng Ferenc, 1925: Dimand Lajos, 1929: Függ Márton, 1930: Botlinger Pál, 1943: Gábriel János, 1945: Capdebo Lajos, 1952: Sikolya Bálint, 1956: Fischer Pál, 1959: Keszler Tibor, 1960: Müller János, 1966: Uhár József, 1988: Amma Zoltán, 1990: Papellás István, 1995: Baumann Ferenc, 2003: Danku Balázs. - Lakói 1808: 1095 r.k.; 1840: 1479 r.k., össz. 1629; 1884: 1582 r.k., 268 g.k., 74 ref., 28 izr.; 1904: 1954 r.k., 880 g.k., 250 ref., 122 izr.; 1910: 2139 r.k., össz. 3602; 1930: 2175 r.k., 1290 g.k., 218 ref., 130 izr.; 1940: 2577 r.k., össz. 4927; 1943: 2406 magyar; 1945. I: →malenkij robotra hurcoltak 249 főt; 1992: 1808 r.k., össz. 4102; 2000: 1700 r.k. - 1904: 300 szekér földdel elegyengették a tp-dombot, és a tp. körül keresztúti stációkat állítottak. 1906-07: zárdakpnát építettek. 1909: Károlyi gr. kegyúr a tp-ot kívül-belül restauráltatta, új ablakokat építettek be. - 1928: új homlokzati sípokkal szerelték fel az orgonát. A fiúisk-ban bevezették a ném., a zárdában a rum. nyelv tanítását. 1929. V. 3- X. 12: a fiúisk-t bezárták, mert valaki megrongálta Mihály kir. képét. - 1932 a Donát-kpnának új, 150 kg-os harangot adományozott Rónai István, ny. felsőbányai esp. plébános. 1933: a tp-ban Tóth Gyula szatmári festő keresztútját állították fel. - 1944. X. 22: négy ágyúgolyó érte a tp-ot, két helyen beszakadt a tető, egy helyen a fal és betört 160 ablaktábla. - 1945. I. 3: az oroszok összeírták ~ m. lakosságát „a magyarság létszámának megállapítása véget”, majd a főszolgabíró segédletével listákat készítettek (férfiak, nők, legények és leányok vegyesen), akiket deportáltak. I. 7: reggel „igazolás végett” az orosz parancsnokságra hívattak mintegy kétszáz embert, I. 10: Szatmárra onnan Oroszo-ba vitték őket (néhányan megszöktek). Két-három kisebb (10-15 fős) csoport elvitele után I. 27: éjszaka újra rátörtek a falura, és közel 200 embert szedtek össze, akiket Nagykárolyon át vittek el. A deportálások miatt sokan kivándoroltak Mo-ra. - 1946: visszatért az első 5 deportált, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén 40-en tértek vissza Oroszo-ból. 1947: a hazatértek fogadalmi kpna építésébe kezdtek és két újabb tábor lakói jöttek haza. 1948: húsvét keddjén áldották meg a Rabkiváltó Boldogasszony-kpna sztélyét, VII. 4: éjjel hazaérkezett a deportálásból 20 elhurcolt leány, másnap 30 családapa. - VII. 26: államosították az isk-t és a zárdát, de a kpna megmaradt. A nyáron a tp. D-i oldalán 25 m mélységből támfalat építettek. 1949: folytatták a támfal építését. X-XI. a nagy hazatérések ideje volt, az utolsó csoport (16 ember az uráli táborokból) adventben érkezett meg. - 1959: Fischer Pál plnost letartóztatták, a pléb-t az addigi káplán, Keszler Tibor vez. A zárda melletti kpnát az iskola vette használatába. - 1961: befejezték a tp-dombot övező támfal és a kerítés építését.

plébánost, aki 1968: megkezdi a templom külső javítását. 1981-82: a tp. tölgyfából készült kazettás mennyezetet kapott és kifestik az 500 éves jubileumra. 1983: új, emeletes plébánia épül. - Plébánosai: 1904: Láng Ferenc, 1926: Dimand Lajos, 1930: Botlinger Pál, 1943 Gábriel János, 1946: Capdebo Lajos, 1952 Sikolya Bálint, 1956: Fischer Pál, 1959: Keszler Tibor, 1961: Müller János, 1966: Uhár József, 1988: Amma Zoltán, 1990: Papellás István, 1995: Baumann Ferenc. - Lakói 1840: 1479 r.k., 115 g.k., 14 ev., 16 ref., 5 izr., össz. 1629; 1910: 2139 r.k., 921 g.k., 3 ev., 366 ref., 173 izr., össz. 3602; 1940: 2577 r.k., 1920 g.k., 22 g.kel., 5 ev., 224 ref., 146 izr., 33 egyéb vall., össz. 4927. Bá.B.-Baumann Ferenc

1. Vártúrák III:366. - Kiss 1987:363. - 3. Gerecze II:766. - Schem. Szat. 1901:48; 1931:36. - Merli 2002:53. - Bura 2003:45.


Erdőd: Lásd MKL III:215. – Plébánosai: 1904: Láng Ferenc, 1926: Dimand Lajos, 1930: Botlinger Pál, 1943: Gábriel János, 1946: Capdebo Lajos, majd Sikolya Bálint, 1956: Fischer Pál (1959: letartóztatták), 1959: Keszler Tibor, 1961: Müller János, 1966: Uhár József, 1988: Amma Zoltán, 1990: Papellás István, 1995: Baumann Ferenc. Baumann Ferenc

Schem Szat. 1998.