Magyar Katolikus Lexikon > E > Erdélyi Katholikus Akadémia Felolvasásai, Az


Erdélyi Katholikus Akadémia Felolvasásai, Az, Kolozsvár, 1929-1932: füzetsorozat György Lajos szerkesztésében. - Gyárfás E.: A pp-választási jog a gyulafehérvár-fogarasi g.k. egyhm-ben (1929); Bíró V.: Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus (1929); Juhász K.: A Gellért-legenda (1929); Boros F.: Az első erdélyi törvénykv. és a katolicizmus (1930); Sulyok I.: A kisebbségi kérdés szociológiai oldala (1931); Ruzitska B.: Az atomelmélet újabb fejlődése (1931); Rajka L.: Jókai kalandora (1932); Bíró V.: A kolozsvári piar. tp. alapítása (1932); Temesváry J.: Az erdélyi ppi szék betöltése 1696-1897 (1932). Sorozaton kívül az Erdélyi Katholikus Akadémia, ill. a Pázmány Társ. kiadásában: Jakabffy E.: A konkordátumok és a nemzeti kisebbségek (1931); Bilinszky L.: A kat. leánynev. Erdélyben (1932); Bíró V.: Altorjai Apor István és kora (1935); Baráth B.: Ősnyomtatványok Erdélyben (1939); Boga A.: A kat. iskolázás múltja Erdélyben (1940). T.E.