🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Erdélyegyházmegyei énekeskönyv
következő 🡲

Erdélyegyházmegyei énekeskönyv, Gyergyószentmiklós, 1921: erdélyi népénekgyűjtemény 316 sorszámozott, négyszólamú vegyeskarként is használható, orgonakísérettel ellátott darabbal. Az 1914: imprimált gyűjt. anyagának összeírását, az Erdélyben, különösen a Székelyföldön használt népénekek dallamának följegyzését →Kájoni János →Cantionale Catholicumának 3. kiad-a (1805) alapján →Baka János szerk. már 1860 k. elkezdte. A Cantionalén kívül legfőbb forrása a Tárkányi-Zsasskovszky-féle →Katolikus egyházi énektár (1855/74). →Simon Jukundián énekeit is közli, s a szerk. 12 dallamát korabeli versekre. P.G.