🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Erőss
következő 🡲

Erőss Alfréd (Perestyén, Krassó-Szörény vm., 1909. júl. 7.-Kolozsvár, 1950. júl. 31.): fölszentelt püspök. - A gimn-ot Temesvárott a piar-knál kezdte. A hatodik o. után jezsuita akart lenni, de apja nem engedte, ezért Kézdivásárhelyen tanult tovább. A teol-t Gyulafehérvárt, 1929-37: a CGH növendékeként Rómában végezte. 1935. X. 27: itt sztelték pappá. 1937: teol. dr. Szárhegyen kp., Kolozsvárt kórházlelkész volt. 1938. I. 1: a gyulafehérvári szem. spirituálisa és tanára. Az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. 1941. IX. 1: a kolozsvári hittud. főisk. dogmatika tanára. 1944 őszén a főisk-val Zircre menekült, itt tanított tovább. Hazatérése után 1949. II. 11: Bukarestben pp-ké sztelték. A kolozsvári klinikán hunyt el, 1950. VIII. 2: Tordán temették. - 1943: a SZIA I. szako. tagjává vál. - M: Az út. Költ. Arad, 1928. - Szt József kis zsolozsmás kv-e. Temesvár, 1929. - D. Herrlichkeiten d. göttlichen Gnade. Roma, 1935. - D. Lehre v. d. Erlösung im 19. Jahrhundert. Uo., 1937. - M. J. Scheeben: Briefe nach Rom. Hrsg. Freiburg i. Br., 1939. - Majláth pp. lelki arca. Arad, 1940. - Egyh. és élet. Erdélyi kat. évkv. Összeáll. Kolozsvár, 1941. - A megváltás. A megváltás dogmája Scheeben teol-jában. Uo., 1942. - Székelyek dícsérete. Versek. Uo., 1942. - Mítosz, vallás és irod. Kolozsvár, 1943. (Klny. Hitel) - Az egység útja és az ökumenikus mozg. Kolozsvár, 1944. (Klny. Új Erdély) - Az emberi személy problémája. Bp., 1944. (Klny. Bölcs. Közlem.) - A vallásnevelés. Uo., 1944.  88

SZIA tagajánl. Bp., 1943. - Gulyás VII:746. - Jakubinyi 2004:35.

Erőss Ferenc Modeszt, OFM (Csíkszentmiklós, Csík szék, 1780. aug. 20.-Brassó, 1862. jan. 15.): tartományfőnök. - 1801. VII. 12: lépett a r-be, 1806. IX. 8: pappá szent. 1814-15: Fogarason, 1816: Segesvárt, 1818: Kolozsvárt, 1819: Csíksomlyón házfőn., 1819-23: definitor, 1823. VIII. 31-1826. IX. 10: tartfőn., 1832-35 és 1841-43: marosvásárhelyi, 1838: medgyesi házfőn., 1845: Felvinc filiáján, Magyarcsesztvén lelkész, 1858-62: brassói házfőn. - M: Az imádkozókról. Sztbeszéd. Kolozsvár, 1811. - Tudósítás és az Isten imádásának módjai mint Marosvásárhelyt a 3 normális oskolákban lévő növendékség gyakorlója. Marosvásárhely, 1836. - Parainesis. Uo., 1841. - A Szűz Mária képe és pünkösti gyülekezete Csíksomlyón. Brassó, 1852. - Sermo funebris ad exequas parochi coronensis Antonii Kovács de Felfalu Abbatis. Uo., 1858. 88

Szinnyei II:1438. - György 1930:498. (292.)

Erőss József, Kármelhegyi Boldogasszonyról nev., Piar (Felsőság, Sopron vm., 1909. ápr. 5.- Bp., 1970. dec. 11.): tanár. - 1924. VII. 27: lépett a r-be. 1930. X. 8: ünn. fog. tett. 1933. IV. 15: szent pappá. 1934: Vácott, 1939: Kecskeméten, 1943/44: Nagykárolyban gimn. hittanár. 1947: Bpen házfőnök. 1948: a váci egyhm-sként Kecskemét-Szentháromság, 1958: Felsődabas plnosa. - M: A Vatikán. Hogyan kormányozza a pápa az egyh-at? A pápai udvar élete. Vác, 1939. 88

Jámbor 1936:190, 1942:187. - Pilinyi 1943:261. - M. kegyes tanítórend névtára 1943/44:58. - Tóth 1947:132. - VEA:292. - Gulyás VII:757. - Diós 1995:46.

Erőss József  (Csíkszereda, Csík szék, 1868. okt. 26. -?, 1929/35 között): pap, tanár. - A gimn-ot Csíksomlyón, a teol-t Gyulafehérvárott végezte. 1892. VII. 12: szent. pappá. 1892?94: Kolozsvárott egy. hallg. és javítóint. lelkész, lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1894: Gyulafehérvárott, 1902/09: Csíksomlyón gimn. tanár, 1902/21: a fiúnev. int. kormányzója is. - M: A r.k. tanárok kongresszusa, Gyulafehérvár 1899. nov. 4. Szerk. Gyulafehérvár, 1900. - Venezia, Firenze, Róma. Zarándok és tanulmányút. H. n., 1910. - A székelyek története. Kézdivásárhely, 1913. - Ágyúöntő Gábor Áron. Ifjúsági színmű. Uo., 1914. (Klny. Székely Újs.) - Háromszék telepedési története. Kolozsvár, 1929. (Klny. Székely Nemz. Múz. emlékkve.) 88

Schem. Trans. 1903:243. - Dir. AJ 1935 (sem az élők, sem a holtak között). - Gulyás VII:756.

Erőss Lajos (Csíkborzsova, Csík vm., 1919. okt. 10.-): nagyprépost. - 1930: Csíkszeredában a r.k. főgimn. tanulója, 1938: Gyulafehérvárott, 1940: Kolozsvárt a Hittud. Főisk. hallg-ja, 1943. VI. 6: Márton Á. pp. pappá szent. - 1943-45: Nagykászonban, Csíkszentgyörgyön, 1945. VIII: Brassóban kp., Bodzafordulótól Feketehalomig szórványlelkész, 1948. IX: Kolozsvárt belvárosi s-lelkész, 1951. VIII. 20: az állami békepapi mozg. elleni szervezkedés vádjával 2 é. kényszermunkára ítélték, 1953. IX. 24.: Kolozsvárt s-lelkész, Gurzó A. mellett a titkos egyhkormányzat képviselője, 1954. IV. 11: Torockószentgyörgyön kényszerlakhelyes, nyáron titkos lelkigyakorlatot szervezett, 1954. XII. 2: Kolozsvárt a Securitate foglya, 1956. III. 17: a nagyváradi katonai törvényszék titkos iratok terjesztéséért és a titkos papokhoz való tartozás címén 6 é. ítélte, 1960: a Baraganon kényszerlakhelyes, 1964. IV: szabadult. 1965: Csíktaplocán plnos, 1972: Gyulafehérvárott ppi irodaig., 1985: betegnyugdíjba kényszerült. Ku.P.


Erőss Lajos (Csíkborzsova, Csík vm., 1919. okt. 10.–Gyulafehérvár, 2004. nov. 29.): nagyprépost. – A középisk-t Csíkszeredában, a teol-t Gyulafehérvárt a kántoriskolában és a Hittud. Főisk-n végezte, 1943. VI. 6: sztelték pappá. – 1943–45: Nagykászonban, Csíkszentgyörgyön, 1945. VIII: Brassóban kp., Bodzafordulótól Feketehalomig szórványlelkész, 1948. IX: Kolozsvár-belvárosi kp. – 1951. VIII. 20: az állami békepapi mozg. elleni szervezkedés vádjával 2 é. kényszermunkára ítélték, 1953. IX. 24: Kolozsvárt s-lelkész, →Gurzó Anaklét mellett a titkos egyhkormányzat képviselője, 1954. IV. 11: Torockószentgyörgyön kényszerlakhelyes, nyáron titkos lelkigyakorlatot szervezett, 1954. XII. 2: Kolozsvárt a Securitate foglya, 1956. III. 17: a nagyváradi katonai törvényszék titkos iratok terjesztéséért és a titkos papokhoz való tartozás címén 6 é. ítélte, 1960: a Baraganon kényszerlakhelyes, 1964. IV: szabadult. 1965: Csíktaplocán plnos, 1972: Gyulafehérvárt ppi irodaig., nagyprépost. 1985: betegnyugdíjba kényszerült. – 1994: a M. Közt. Érdemrendjének közép keresztjével tüntették ki. F.S.

Ferenczi 2009:231.