🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Erős
következő 🡲

Erős István, id. (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1909. ápr. 16.-): plébános. - 1934. VI. 17: sztelték pappá. Keresztespüspökin, Demecserben, Mezőkövesden kp., 1941: Görbeházán h. plnos. 1942: Jászdózsán adm., 1943: Kunszentmártonban káplán. Közben 1941/44: tábori lelkészként az or. frontra vezényelték. 1945: Bükkábrányban adm., 1947: Tiszagyenda plnosa. - Amikor egykori tiszttársait és katonai felettesét háborús bűnösként felelősségre vonták, a vádat ~re is kiterjesztették. Terhére rótták, hogy a háborúban jelen volt foglyok kivégzésénél. 1950. IV. 11: Bp-re tanúnak idézték volt katonai parancsnokai ügyében, letartóztatták, emberiség elleni bűntettekkel vádolták. A vádiratot VIII: Alapy Gyula és Avar Jenő főügyész nyújtotta be a bíróságnak, s ~t hamis tanúvallomások alapján X. 7: 3 é. börtönre ítélték. (A perben 3 halálos ítéletet hoztak, végre is hajtották.) Raboskodott a bp-i Gyűjtőfogházban, Vácott, Tatabányán és Dorogon a szénbányában. Büntetése letöltése után, szabadulása órájában közölték vele, hogy föllebbezésének eredményeként másodfokon a bíróság 8 évre emelte büntetését. Az Eln. Tanács 1956. II. 25: mint ártatlanul elítéltet 8 paptársával együtt amnesztiában részesítette. Sajónémeti plnosa, 1967: h. esp., 1983: c. főesp., 1990: c. knk. - M.: Gyászbeszédek és búcsúztatók. Miskolc, 1990. H.V.K.

A Bpi Államügyészség 1950. VIII. 9-én kelt, 1950. áü. 31340/12. sz. vádirata. - Új Ember 1956. III. 4. - Ispánki Béla: Az évszázad pere. Toronto, 1987:720. - Schem. Agr. 1992:133. - s.k. - Hetényi Varga III:56.

Erős István, ifj. (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1914. jan. 24.-1993. dec. 30.): plébános. - 1940. VI. 16: sztelték pappá. Kemecsén, Sajónémetiben, Erdőkövesden, Bodonyban, Sirokon, Törökszentmiklóson, 1946: Kuncsorbán kp. A pol. rendőrség 1949. II: a buda-déli internáló táborba hurcolta, IV: fogolytársaival együtt Kistarcsára, őt magát 1951. II. 17: ismeretlen helyre vitték. 1952: jászszentandrási, 1954: jászladányi, 1956: mezőkövesdi kp. 1958: Kunhegyesen, 1959: Nagybátonyban, 1964: Tarnaőrsön plnos. 1983: nyugdíjban. 1977: c. esp., 1990: c. knk. H.V.K.

Németh Alajos: Papok a rács mögött. Bp., 1991: 135. - Schem. Agr. 1992:133. -  Hetényi Varga III:61.

Erős Pál, bethlenfalvi, SJ (Sztropkó, Zemplén vm., 1733. jan. 25.-Szepesi káptalan(?), 1817.): költő. - 1748: lépett a JT-ba, majd Grácban és Nagyszombatban tanult. 7 é. Esterházy gr-nál lelkész. 1771: Kassán a főisk-n a fil., 1778: az elméleti és kísérleti fiz. tanára. A JT föloszlatása után világi pap, 1791: szepesi knk., liptói főesp. Egyh. panegyrikusok szerzője. - M: D. Ivo oratione panagyrica celebratus. Nagyszombat, 1762. - Lat. beszédét közli a Collectio oratiorum. Lőcse, 1807. c. gyűjt. Cz.K.

Szinnyei II:1441. - Schem. Scep. 1913:9. - Zemplén 1964:144.


Erős (1905-ig Mihlrad) Gusztáv (Bp., 1893.–Novica, Oroszo., 1917. júl. 20.): vámtiszt, cserkészvezető. – Apja: Erős (1905-ig Mihlrad) Henrik (1857–) szfőv. vámtiszt. 8. oszt. gimnazista korában az I. ker. főgimn. a Budai Ifjúsági Kongregáció elöljárójává választották, ahol sajtó és missziós szakosztályt alapított. 1912. IV. 13: „Diák sajtó nagygyűlést” szervezett, ahol pártok fölött álló versenyképes ker. sajtó megteremtését sürgette, a Vezércsillagunk c. isk-i lappal is harcolt a kereszténységért és az igazságosságért. Jelentős szerepet vállalt a II. ker. →Katolikus Népszövetség alapításában; a →Mária Kongregáció tagja. A cserkészet megindulása után 1913. III. 25: megalakította a 4. sz. BIK cserkészcsapatot. Az egységes Cserkészszöv. megteremtésében a „boy scout” és az „őrszem” mozgalmak egyik egyesítője. 1913–15: a bpi Pénzügyigazg. vámgyakornoka és joghallg. 1914. VIII: az 5. Sz. KEG csapat vez-je. Megszervezte a cserkészek háborús pályaudvari szolgálatát. 1915: az 52. sz. pécsi gy.ezr. hadnagya. Egy tábori levélben alapította meg csapata „Öregcserkész Társaságát”, mellyel lerakta a m. öregcserkészet alapjait. Fronszolgálatban szakasz, majd századparancsnok, rövid ideig zászlóaljparancsnok volt, Cserkészcapatát a frontról levelein keresztül irányította, cikkeit küldte a csapat BIK Hiradó-jának. Az orosz fronton, a novicai ütközetben hősi halált halt. Talán az ő cikke: M. Kultúra (1913: Főisk. diákságunk mozgalma); Jubileumi BIK Híradó. 1913–1938. ([Bp. 1938]: Cserkészet és katonaság) Bo.J.–Fe.Má.–88

MTC 1914–1915. – Gulyás VII:751. (s.v. Erőss és eredetileg Mühlrad-ként, ami elírás) [BM 78.533/1905. sz. névváltoztatás]

Erős Lajos (Székelykeve, v. Temes vm., 1931. máj. 15.–): plébános. – Nagybecskereken 1950: éretts., 1950–56: Diakóváron teol-t végzett, 1955. VI. 29: pappá szent. 1956: Nagybecskereken kp., 1959: Tárcsón (v. Torontál vm., Sándoregyházát is ellátta), 1965: Torontáloroszin (1965: Mokrint és 1968–91: Töröktopolyát is ellátta), 1996. III. 20: Ürményházán plnos. – M: Bíborló versek. Írta Jung Tamás. Szerk. Kisoroszi (Torontáloroszi), 1992. – Adalékok a Zrenyanini–Nagybecskereki Egyhm. tört-éhez. Összeáll. és szerk. Uo., 1993. – Képek a kisoroszi (Torontáloroszi) r.k. pléb. életéből. Szerk. Uo., 1995. – Mezei virágcsokor. Versek. Írta Németh Lajos. Uo., 1996. 88

Erős 1993:496. Arck. – s.k. (1996. aug.)