Magyar Katolikus Lexikon > E > Erődi


Erődi (1872-ig Harrach) Béla (Szászrégen, Maros-Torda vm., 1846. ápr. 19.-Bp., 1936. máj. 5.): nyelvész, földrajztudós. - 10. é. korában kezdett törökül tanulni. Kolozsvárott éretts., s a pesti egy-en nyelveket tanult. →Vámbéry Ármin buzdítására 1868: törökországi tanulmányutat tett. 1873: m-gör. tanár lett. 1871: a török-perzsa-m. nyelv és irod. dr-a. 1882: a fiumei áll. főgimn. ig-ja. 1884: a fiumei áll. isk. tanfelügy-je. 1892: a bpi tankerület főig-ja. - 1874-82: a Földr. Társ. titkára, 1893: elnöke. - Fm: Keleti gyöngyök. Pest, 1871. - Hafiz dalai. Uo., 1872. - Török mozaik. Uo., 1875. - A m. nemzeti irod. tört. Uo., 1876. - Mikes Kelemen törökországi levelei. Uo., 1882. - Mikes Kelemen életr-a. Pozsony-Bp., 1885. - A Sztföldön. Uo., 1899.  88

Szinnyei II:1430. - MÉL I:444.

Erődi (1868-ig Laforsch) József Dániel (Baja, Bács-Bodrog vm., 1844. szept. 15.-Nagykikinda, 1893. febr. 7.): gimnáziumi tanár. - A gimn. 6 o-át Baján végezte, 1861. IX. 8: Dániel néven belépett a Szt Benedek r-be, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1866. IV. 14: ünn. fog-at tett, VIII. 1: pappá szent. 1868: Pannonhalmán hitszónok, 1869-71: Sopronban, 1872: Esztergomban a m. nyelv és irod. gimn. tanára, 1876. VIII. 1: a r. elküldte. 1876: Sopronban, 1879-93: Nagykikindán tanított. - M: Óda. Főt. Kruesz Krizosztom főapátságba igtatásakor. Győr, 1865. - Költemények. Uo., 1869. - A nemz. verselés szabályai. Uo., 1870. - Hódoló üdvözlet Simor János bíb-hoz... Esztergom, 1874. - Üdvözlő dal Hollósy Justinián-nak... Uo., 1874. - Költészettan. Uo., 1874. (2. kiad. Bp., 1878) - Társas dalok. Esztergom, 1875. - Idegen dalok. Ford. Uo., 1875. - Buda halálának széptani tanulmánya. Uo., 1876. - Emlékbeszéd Deák Ferenc fölött. Győr, 1876. (2. kiad. Bp., 1888) - Két cikk a soproni irod. és műv. kör érdekében. Sopron, 1876. - A „Soproni művészeti kör” alapszabályai. Uo., 1877. - E. D. újabb költeményei. Uo., 1878. - Petőfi költészetének nemz. idomairól. Uo., 1879. - Lat. nyelvtani verses szabályok. Temesvár, 1880. (2. kiad. Nagykikinda, 1885) - E. D. újabb költeményei. 2. gyűjt. Sopron, 1881. - A közokt. napi kérdéséhez. Nagykikinda, 1885. - Észrevételek Mocsáry Lajos röpiratára. Bp., 1886. - A középisk. kérdésről. Uo., 1886.- Király- és hondalok. Uo., 1887. - Alkalmi beszéd Trefort Ágoston... szül. napja 70. évford. Uo., 1887. - Nova et vetera. Költemények. Bp., 1888. - Aesthetikai tanulmány. A költői syllogismusról. Uo., 1888. (Klny. Nagykikindai gimn. értes.) - Epistolák egy vidéki szerkesztőhöz. Kecskemét, 1889. - E. D. költéményeiből. Új gyűjt. Bp., 1890. - Pacsirtadaltól a szatíráig. Uo., 1892. - Emlékbeszéd a koronázás 25. évford-jára. Uo., 1892. - 1882. I. 1-XI. 12: Koós Istvánnal, 1882. XI. 19-1893. II: egyedül a Kikindai Közlöny szerk-je és kiadó tulajdonosa. - Írói neve: Erődi Dániel. 88

Szinnyei II:1436. (1879: kilépett) - Balogh 1939:35. - PN 1986:99. (771.) (1876. VIII. 1: a r. elküldte) - Gulyás VII:733.