🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Eperjesi R.K. Gimnázium
következő 🡲

Eperjesi R.K. Gimnázium, 1677-1919?: Fenntartói: a jezsuita r., 1774: a minorita r., 1802: a szalvatoriánus ferences rendtartomány, 1852: ferences és világi papok, 1853: ferencesek és a jászóvári prem. r., 1861: a →Tanulmányi Alap. Kollonics Lipót érs. alapította és a jezsuitákra bízta. 1784: 6 o-os gimn., II. József 1789: megszüntette. 1802: kisgimn-ként nyitották meg a ferencesek, 1806: 6 o-os, 1825: a Helytartótanács fizetés nélküli rutén hitszónoki állást engedélyezett, 1843: elrendelték a m. nyelv tanítását is. 1852: 8 o-sá szervezték. 1889: új épületébe költözött; 1919: szl. áll. középisk. lett. 1887: 10 o-ban 365 növ-et 24 tanár, 1899: 8 o-ban 323 növ-et 19 tanár, 1909: 9 o-ban 331 növ-et 25 tanár okt. 88

Mészáros 1865:74. - Wutz 1887:53. - Ruby József: Az eperjesi kir. kat. főgymn. tört. 1673-1890. Eperjes, 1890. - Vajda 1900:83. (Alapítva 1673) - Kalmár 1910:66. (Alapítva 1673)