🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Enyedi Szász
következő 🡲

Enyedi Szász György (15. sz.): kanonok. - 1439. I. 6: Bolognában tanult, ahol dri vizsgát tett. Ekkor már gyulafehérvári knk. Testvére, János, a kir. kancellária jegyzője támogatta tanulmányainak ideje alatt. Hazatérte után, 1455. V. 19: kérte a p-tól, hogy a szászkézdi javadalmat is elnyerhesse. Feltételezhető, hogy testvérével együtt ~ volt a szászsebesi tp. újjáépítésének mecénása. V.S.

Memoria Trans. (1843 k.) LII. (19. Georgius, 1428-1447 éneklőknk. vsz. ~) - SSK 1976:77. - Tonk 1979:234. (636.)

Enyedi Szász János (†1453 u.): szebeni királybíró. - Papként 1433: Zsigmond kir. kíséretéhez tartozott. VII. 31: a p-tól búcsút és ereklyét kért. Elkísérte Zsigmondot No-ba, Lombardiába és Rómába, részt vett cs-rá választásán. 1435-38: a →királyi kancellária jegyzője. 1435: a Szentjánoshegyét (Fehér vm.) kapta adományul, önmaga és családja számára nemességet szerzett. 1439: kirnéi alkancellár, majd szászsebesi →királybíró, és újabb adományokat kapott. Részt vett a törökök által 1438: elpusztított Szászsebes újjáépítésében. Többször közbenjárt városa érdekében I. Albert kir-nál. 1440. V. 15: a p. legátustól hordozható oltárra és otthoni misézésre kapott engedélyt. 1446: szebeni kir. bíró és a szász székek világi hatóságainak képviselője a szász egyh. hatóságokkal a törvényhatósági jogkör ügyében kirobbant perben, és a világiak panaszát a p. elé terjesztette. 1452: öccsével, Györggyel együtt Ecsellő, Tiliske és egyéb marosmenti birtokokon kívül megkapta Oláhújfalut is. Öccsével együtt ~ volt a szászsebesi tp. újjáépítője. V.S.

SSK 1976:75. - Tonk 1979:252. (935.)