🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Egyházi Könyvtárak Egyesülése
következő 🡲

Egyházi Könyvtárak Egyesülése, EKE, 1994–: A magyarországi és a határokon túli magyar egyházi és felekezeti könyvtárak ökumenikus érdekképviseleti, szakmai szervezete. – Célja a könyvtáros szakmai munka összehangolása és a könyvtárak közötti együttműködés összehangolása. Tagjai intézmények. Legfőbb szerve az egyes könyvtárakat képviselő egyházi könyvtárosok alkotta közgyűlés, mely legalább évente egyszer ülésezik. Az éves összejövetel szokásos programja: közgyűlés, tudományos konferencia, szakmai délelőtt, szakmai kirándulás, ökumenikus ima. Az egyesület ügyeit az elnök, a titkár, 10 tagú elnökség, a kamarás és a felügyelő bizottság intézi. – 2010: 67 mo-i és 7 határon túli, össz. 74 könyvtár a tagja. →Debrecen-Nyíregyházi Róm. Kat. Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár, →Egri Főegyházmegyei Könyvtár, →Érseki Simor Könyvtár, Esztergom, →Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, →Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, →Klimó Könyvtár, Pécs, →Székesfehérvári Püspöki Könyvtár, →Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, →Váci Egyházmegyei Könyvtár, →Veszprémi Érseki Könyvtár. – Elnökei: →Bánhegyi Miksa OSB, 2000: Antalóczi Lajos, 2001: Gáborjáni Szabó Botond, 2004: →Ásványi Ilona, 2007: Mányoki János, 2008: Gáborjáni Szabó Botond. Titkárai: Szelestei Nagy László, 1999: Ásványi Ilona, 2004: Töroök Beáta, 2007: Sullayné Szigetvári Ildikó, 2008: Orosz Anna. Á.I.

Ásványi Ilona: Az ~ének 15 éve, kül. tek. a 2004–2009 közöti időszakra. Pannonhalma, 2009. (EKE-füzetek 1.)