Magyar Katolikus Lexikon > E > Egyház szabadsága elleni bűncselekmények


Egyház szabadsága elleni bűncselekmények: Az 1375.k. 3 fajtáját bünteti: 1. az egyh. szolgálat, választás v. hatalom szabadságának gátlását; 2. a szt dolgok (melyeket felszenteléssel v. áldással istentiszt. célra szántak, 1171.k.), egyh. javak (a hivatalos egyh. →jogi személyek javai; vö. 1255, 1257-1258, 1269.k.) törvényes használatának akadályozását; 3. a választó, a megválasztott személy, az egyh. hatalom v. szolgálat gyakorlójának (utólagos) megfélemlítését. Ha ugyanezeket cselekvésük előtt v. közben gátolják szabadságukban, az 1., ha utána félemlítik meg, a 3. tényállástípus valósul meg. - E sokféle és meglehetősen eltérő súlyú →büntetendő cselekményre az 1375.k. különbségtétel nélkül meghatározatlan és fakultatív (tehát nem kötelező) →büntetést rendel. Ezért egyes szerzők ezt a jogszabályt túl általánosnak találják, s a CIC 1917. pontosabb tagolását jobbnak, a kánonjog megtartását inkább elősegítőnek minősítik. E.P.

Erdő 1991:519.