🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Egyetemi Lelkészség
következő 🡲

Egyetemi Lelkészség, Budapest: a diákpasztoráció a felsőoktatásban intézményes formában a 18. sz. végén jelent meg. A Pestre költöztetett, Pázmány alapította egyetem hallgatói számára kezdetben az éppen eltörölt pálos rend szerzetesei tartottak a vasár- és ünnepnapi szentmiséken hitszónoklatokat. Tp-uk így vált Egyetemi templommá. 1802–68: az egyetemi hitszónoklatokat hivatalból látta el a Bölcsészettudományi Kar vallásbölcseleti tanszékének tanára. – 40 év szünet után 1908–38: a Hittudományi Kar reformja során felállított homiletikai tszék professzora tartotta a prédikációkat. Ez a pasztorációs forma elégtelennek bizonyult. Olyan egyetemi lelkészre volt szükség, aki hatékonyan szolgálja az értelmiségi ifjúságot. 1936 őszén kezdte meg munkáját →Várkonyi Fidél OCiszt, majd a gazdasági nehézségek miatt 1938: a hitszónoki és lelkészi állást összevonták. – A háborús években a kolozsvári és pécsi tudományegyetemen, a budapesti műegyetemen és a Képzőművészeti Főiskolán kezdte meg munkáját lelkész. 1945. X. után az →Actio Catholica és Mindszenty József hgprímás energikus fellépésének eredményeképpen az összes egyetemre és a főiskolák többségére került a mpp-ök által a hallgatók lelkigondozásával megbízott lelkész. Az akkor államilag fizetett lelkészek az egyetemektől fogadószobát és lehetőséget kaptak hittani előadások tartására; egyetemi szentmiséket celebráltak, gyóntattak, igyekeztek fórumokat találni a katolikus diákok összetartására és enyhíteni a diáknyomort. – 1948. XI–1949. III: a kommunista pártnyomás a legváltozatosabb eszközökkel, a munkafeltételek megvonásától a letartóztatásig, felszámolta a lelkészségeket. Csak a Hittudományi Akadémián működhetett 1951 nyaráig. –1991–: számos egyetemi lelkészség alakult újjá az országban. – A ~ Vértesaljai László eszt-bpi egyhm. lelkész kezdeményezésére jött létre a Duna-parti piarista kápolnában, 1992: →Pákozdi István vezetésével kibővült (albérletközvetítés, jegyesiskola, katekumenátus stb), 1996: a lágymányosi Magyar Szentek tp-ába került át a székhelye. Három kis kollégiumot működtet 36 férőhellyel. Félévente kiadta a Budapesti Ökumenikus Egyetemi Programfüzetet, 2010: leporelló a programokkal; évente négyszer az Egyetemes lapot, de több más kiadványa is van, pl. az Egyetemisták imakönyve (3. kiadása 2004-ben). Sokféle istentiszteleti, közösségi, kulturális és szabadidős programmal várja a fővárosban tanuló egyetemi és főiskolás ifjúságot és oktatóikat. M.G.–Pá.I.

Vigilia 1995/10:740. (Mózessy Gergely: Az első egyetemi lelkészség története.) – Mózessy Gergely: Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. sz. első felében, Bp., 1997.