🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Egyesült Magyar Párt
következő 🡲

Egyesült Magyar Párt, 1936. jún. 21.–1938. nov.: Az érsekújvári kongresszuson az Országos Kereszténydemokrata Párt és a Magyar Nemzeti Párt összeolvadt Egyesült Magyar Párt (Egyesült Keresztényszocialista Párt és Magyar Nemzeti Párt) néven. Eln. Jaross Andor, üv. eln. Esterházy János, parlamenti klubjának vez-je Szüllő Géza. 1938. I. 18: eredménytelenül kérték a magyarság pol. sérelmeinek orvoslását Beneš csehszl. elnöktől. Az IV. 15: közzétett Kisebbségi statutum a helyi önkormányzatok engedélyezése helyett csupán a közig. nyelvhasználatot akarta kiterjeszteni úgy, hogy az csak a 20 %-nál több m. lakosú településre terjedt volna ki, Esterházy János ennek ellenére elutasította az együttműködést a szudétanémetekkel. V. 17: Pozsonyban a m. kisebbség egyenjogúsítását és önrendelkezési jogát kérte. VIII. 3: átadták Hodzsa csehszl. min-elnöknek a Kisebbségi statutumra vonatkozó emlékiratukat. IX. 17: teljes önrendelkezési jogot követeltek a m. kisebbségnek. X. 6: Pozsonyban (az autonóm szl. kormány megalakításával egyidőben) megalakították a M. Nemzeti Tanácsot, mely az önrendelkezési jogra hivatkozva a magyarlakta területek népszavazás útján való visszacsatolását követelte. X. 26: a csehszl. kormány ném. és olasz döntőbíráskodást kért a m. ügy rendezésére. Az I. →bécsi döntéssel XII. 5: az ~ képviselői helyet kaptak a m. parlamentben. 1939. I. 19: komáromi kongresszusukon pártvezérré Jaross Andort választották és elfogadták új programjukat. – III. 14: kikiáltották Szlovákia önállóságát, III. 17: fölkérték Hitlert Szl. védelmére (aki III. 23: 25 évre garantálta Szl. függetlenségét), III. 20: kormányrendelettel kimondták, hogy a szl. egypártrendszer parlamentjében csak 1–1 képviselője lehet a m. és a ruszin népcsop-nak. 1942. V. 18: a szl. zsidótörv-eket a parlamentben egyedül Esterházy János nem szavazta meg (ő volt az egyetlen képviselő, akit halálra ítéltek). – Lapja: A Nép (1936–37), Sajó Vidék (1936–44). 88

Dunatáj 3. köt. Bp., 1946. – Janics Kálmán: A hontalanság évei. A szlovákiai m. kisebbség a II. vh. után 1945–1948. München, 1979:36. – Esterházy Lujza: Szívek az ár ellen. Bp., 1991:121. – Gergely 1993:228. (s.v. Egyesült Keresztényszocialista Párt!)