🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Egri Főegyházmegyei Római Katolikus Tanítóegyesület
következő 🡲

Egri Főegyházmegyei Római Katolikus Tanítóegyesület: egyházmegyei tanítóegyesület. - Az 1869: alakult Egri Római Katolikus Tanítói Önképzőkörhöz később 2 hasonló vidéki kör is csatlakozott, s 1871: Egervidéki Római Katholikus Néptanítói Önképzőkör néven 1872. VIII: tagja lett az akkor alakult orsz. szövetségnek. - 1872 nyarán Egerben a tanítók számára rendezett „póttanfolyamon” fölmerült az egyhm. tanítóegyes. megalakításának igénye. Egy 4 tagú biz-ot megbíztak az alapszabály-tervezet elkészítésével, mely az 1872. X. 20-i ülésén Egri Egyházmegyei Tanítóegyletek Szövetsége c-en javasolta az egyes. létrehozását. Ezt követően kapcsolódott be a szervező munkába Zsendovics József egyhm. tanfelügy. mint a Főegyhm. Hatóság képviselője. 1873. III. 26/27: „képviseleti alapon, de szabad be- és kilépési joggal tagsági díjfizetés kötelezettsége mellett megalakult” az Egri Főegyházmegyei Római Katholikus Tanító-Egylet, mely az egri főegyhm. ter-én létező önképzőkörök szövetségéből állt. Elsődleges célja „a nevelés-tanítás terén szükséges ismeretek fejlesztése és elsajátítása, azok leghelyesebb módszerének megállapítása” volt. - Az egylet a MKPK hivatalos egyletek szervezésére vonatkozó előírásainak megjelenését követően 1878. VIII. végétől beszüntette működését, mert hivatalos szervezése vált szükségessé. Ez a folyamat 1882: zárult le. Az ~ alapszabályzatát a VKM XII. 21: hagyta jóvá, Samassa József érs. 1883. III. 1: tette közzé. Az újjászervezett egyes. tagjai: az egri, a harsány-mezőkövesdi, a polgári, az alsópatai, az apátfalva-várkonyi, a nagykálló-nyíregyházi, a kunszentmárton-püspökladányi, a felsőjászsági, a tiszántúli, a közép-felsőgatai, felső-középhevesi körök. Az egervidéki körnek 1873: „van olvasó-szobája a lyceumban, 500 kötet könyve és 10 szaklapja”. Az 1885. évi közgyűlésen Szerencsi József egri tanító javaslatára elhatározták egy Egerben fölállítandó tanítói szakkvtár és tanszermúzeum létesítését. A közgyűlés „e célra a tanítóktól évenként 50 korona, a tankötelesektől 10 korona szedését elhatározta”. Az 1897: tartott közgyűlésen Breznay Imre érs., tanítóképzőint. tanár, az egyes. jegyzője az általa újból megindítandó →Népiskolai Tanügy c. hetilapot fölajánlotta az egyes. hivatalos lapjául, melyet az elfogadott. Ki.P.

Irodtört. tanulm-ok Eger, 1977:105. (Lénárt Andor: A tanszermúz. megalakulása Heves m-ben) - Az egri Dobó István Vármúz. évkv-e XXIII. Eger, 1987:592. (Kiss Péter: Megyei Tanszermúz.)