🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Egri Egyházmegyei Növendékpapság Szónoki Iskolája
következő 🡲

Egri Egyházmegyei Növendékpapság Szónoki Iskolája, 1894. okt. 6.-1940?: a papnövendékek gyakorló köre „az ékesszólás művészetének elsajátítása és tökéletesbítése végett”. - Az elnök és az alelnök időnként előadásokat tartott az egyh. szónoklat alapjairól, a beszédek szerkesztéséről és szabályairól. A tagoknak legalább félévente egyszer nyilvánosan beszélniük kellett. Az ~ üléseit hetente tartotta, s évenként 2 versenyt rendezett. Az 1920-as években a rektor minden kispap számára kötelezővé tette a tagságot. Kvtárát 1925. IX: beolvasztották az →Egri Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Társulatának kvtárába. 1936: a heti gyűlésen egy 1. éves 5 perces kötött szöveget, egy 3. éves 15 perces prédikációt, s elhangzott még egy önként jelentkező beszéde. Az elnök a tanárok közül került ki: Zombory Béla, 1901: Ivánovich Emil, 1921: Vizy Miklós, 1923: Rubovszky Ferenc, 1936: Kiss István. Ki.P.

Egri Egyházmegyei Közlöny 1894. XII. 16: 201. (Gintner: Egri Egyházmegyei Növendékpapság Szónoki Iskolája) - Egri Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi és Egyházművészeti Társulata beszámolója munkásságáról és a szeminárium életéről, 1939-40. Eger, 1940:48. (Hetényi Adorján: Szónoki Iskola)