🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Eger-Felnémet
következő 🡲

Eger-Felnémet: 1. plébánia az egri főegyhm. eger-városi esp. ker-ében.  Tp-át 1261 e. ismeretlen tit. sztelték. A törökök 1596: elfoglalták. 1789: alapították újra. Mai Szt Rozália tp-át 1750: építették, barokk. Org-ját (1/8 m/r, op. 525.) 1896: a →Rieger gyár építette. Harangjait 1926: 56 és 47 cm átm. Szlezák László, 1971: 81 cm átm. Gombos Lajos öntötte. Kegyura 1880: az egri érs. Anyakönyvei 1813-tól. - Plébánosai: Szakatich Péter, 1806: Bakay Ignác, Hagymássy István, 1823: Páts Antal, 1838: Szepessy József, 1858: Tabódy Péter, 1862: Balássy Ferenc, 1870: Lakatos György, 1883: Puchlin Kázmér, 1889: Hauszner Károly, 1891: Stipula József, 1897: Ziripolszky István, 1904: Simon Zsigmond, Riszely Imre, 1918: Süle János, 1952: Tóth Antal, 1953: Pásztor Kálmán. - 2. Szt Mária Magdolna pálos monostor. A falutól É-ra az Almár- és az Eger patak találkozásánál a kápt. birtokon 1346: Dörögdi Miklós pp. a kápt. hozzájárulásával a pálos remeték számára alapította. Tp-ot is épített. Malmai voltak az Eger és a Tárkány vizén, szőlői a környéken, birtokrészei Botondon (Mezőtárkány és Besenyő között) és Szalókon. 6 okl. maradt fenn a botondi birtokról. 1520: Csanádi Kelemen knk. beboltoztatta az addig vsz. gerendamennyezetes tp-ot és bővíttette a hálótermet. 1552: a törökök elpusztították, javait 1569: a r. bérbeadta. 1932: még megvolt a tp. hálóboltozatának egy címeres záróköve 1519. évszámmal. Az alapfalakat 1970 k. tárták föl. - 3. Szt Miklósról nev. ágostonos remete klastrom és tp. A mai Rác tp. helyén állt, 1346: említik először. 1456: Joannes Angeli bíb. búcsút engedélyezett a tp-nak. 1498: a mo-i rtart. kápt-jának helye. Perjele az egri egyhm. ter-én a tartfőn. vikáriusa. 1506: Gelejen (Borsod vm.), 1512: Füzesen (Heves vm.) birtokot, az Eger patakon malmot kaptak. 1552: a vár ostromakor elnéptelenedett, 1596: a vár eleste után maradványait a törökök a rácoknak adták. H.F.

1. Valuch 1981. - Patay 1982. - Soós 1985:56. - 2-3. DAP I:154. - Fallenbüchl 1943:41. - Egri Múz. Évkv. 1966-74. (Kovács Béla)