Magyar Katolikus Lexikon > E > Ecclesia kiskönyvtára


Ecclesia kiskönyvtára, Bp., 1984-1985: az Ecclesia Kiadó hitéleti könyvsorozata. - Szám nélküli kötetei: Jézus élete. Szentírási szemelvények. Vál. és összeáll. Keszthelyi Ferenc. 1984. - Musio, Nino-Pauliny, Andrej: Don Bosco élete. A gyermekek barátja. (Szöveg A. Pauliny, rajz: N. Musio). Ford. Turi Lajos. 1984. (3. kiad. 1985) - Oury, Guy Marie: Századok imádságai. Ford. Török József. Bev. Csanád Béla. 1984. - Víz László: A torinói halotti lepel. 1984. 88