🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Ecclesia Szövetkezet
következő 🡲

Ecclesia Szövetkezet, Bp., V. Ferenciek tere 4., 1951. szept. 4.-: a →Katolikus Papok Országos Békebizottságának égisze alatt alakult gazdasági szerv;  egyházi ruhákat gyártó varroda és templomfölszereléseket, kegytárgyakat, ill. ruhákat árúsító üzlet. - Az induló tőkét a részjegyeket jegyző papság adta össze. Az üzlet a megszüntetett Korda Rt. (Bp., VIII. Mikszáth Kálmán téri) helyiségeiben nyílt meg, majd áttelepült a Károlyi Mihály u. 3-ba (1993: Ferenciek tere 4.) - Az ~ 1957: kv-kiadást, 1984: bizományi értékesítést (szakrális műtárgyak), 1985: zeneműkiadást kezdett. - Elnökei: →Horváth Richárd, 1980: Száva János, 1984: Ormay Gusztáv, 1985: III. 21: Csontos Barna, 1993: Török József. - Kiadványai: 1957: Nagy Béla: Gyurka és György (30.000 péld.); 1958: Potoczky János: Szt magyarok emlékét idézzük (5000); Kézai Béla: Szt Bernadett (4000); 1959: Gyulai Oszkár: Gyermekimakv. (21.500; 1961: 20.000; 1963-71, 1973-79: évente 10.000); Horváth Richárd: Hiszek (3.500); 1960: Miháczi József: Imádságos kv. (1978-ig évente 15.000); Mátray János: Keresztneveink (5.000); 1961: Beresztóczy Miklós: Egyh. földrajz (2.500); 1962: Pataky Géza: Az oltár világa (2000); 1963: J. Dobraczynski: Nikodémus levelei. Ford Kézai Béla (2.500; 1978: 4000); Horváth Richárd: Ker. ember a mában (2000); Babócsa Endre: Imaórák (4000; 1964: 5000); Klempa Sándor: Lourdes-i kilenced (20.000; 1982, 1984-88: 10.000; 1989: 15.000; 1991: 10.000; 1992: 8000); 1964: Potoczky János: Szentség, kegyelem, élet (1500); 1965: Balássy László: Ének a hegyen (1000); 1966: Szörényi Andor: A Biblia világa (3000); Szántay István: Mátyás tp. (12.000); Kézai Béla: Jel és sors (2000); 1967: Stephan Andres: Isten riportere. Ford. Pápay Klára (1000); Vitányi György: A II. vat. zsin. (2000); Ijjas Antal: Isten igaz embere (2000); Babócsa Endre: Képes misekv. (10.000); J. Dobraczynski: A szt kard (3000); 1968: Balássy László-Csanád Béla: Haldokló bilincsek (2500); Possonyi Lázsló: Bűnbak és áruló (3000); 1969: Sík Sándor: Kettős végtelen (4000); Harsányi Lajos: Toronyzene (2000); Ágoston-Fazekas-Megyeri-Szabó: Tiszta kút (2000); 1970: Csóka Lajos OSB: Szt Benedek fiainak világtört. (4000); Farkas László: Mózes (4000); H. Sienkiewicz: Quo vadis. Ford Dér Gyula. (6000); Ijjas Antal: Jézus tört. (5000; 1978: 6000); 1971: Szeghalmi Elemér: Freskó és pasztell (3000); Weisz Ferenc: A Szt István baz. (10.000); Tarnóczi János: Szt István életműve (4000); Mécs László: Aranygyapjú (1000; 1987: 10.000); Horváth Marietta: A szivárvány havasán (4000); 1972: Horváth László: XXIII. János p. lelki naplója (3000); Balássy L.-Horváth L.: Kelj fel és járj! (2000); Bolberitz Pál: Reménység és jövő (1000); Wallace: Ben Hur. Ford. Dér Gyula (6000); 1973: Farkas László: A Messiás (4000); Radó Polikárp: A megújuló istentiszt. (3000); Wiseman, N: Fabiola. Ford. Balássy L. (6000; 1987: 12.000); Cardenal, E: Élet a szeretetben. Ford. Balássy László (2000); 1974: Tarnóczi János: Szűz Mária élete (2500); Mészáros Károly: Katolikus a mai világban. (1500); Teilhard de Chardin: Szemelvények. Ford. Bozóky Éva (5000); Szakony Ferenc: Jegyesség-házasság. (4000); Szent-Gály Kata: Fény és vallomás. (3000); Szántó Konrád OFM: A jászberényi ferences tp. tört. (3000); 1975: Szántó Konrád OFM: Szószéktől a bitófáig (3000); Pécsi Sebestyén: Az orgona (2000); Fekete Antal Piar: Keresztneveink - védőszentjeink (4500); Noszlopi László: A megmentő szeretet. (3000); Lisieux-i Szt Teréz önéletrajza. Ford. Lugossiné Kis Monika (3500; 1993: 4000); Szt Ágoston vallomásai. Ford. Városi István (3000; 1977: 3000); 1976: Horváth Richárd: Embertől Istenig (2500); Puszta Sándor: A fények rézsút esnek (4000); Ijjas Antal: Sztek élete (5000); 1977: Saád Béla: Mulasztás (4000); Szent-Gály Kata: Boldog utak békessége (4000); Gyürki László: Üdvözítőnk nyomában (3500); Kempis Tamás: Krisztus követése. Ford. Jelenits István Piar; Szalézi Szt Ferenc: Filotea.  Ford. Platz Bonifác (6000; 1979: 3500); Csépány Ferenc: Keresztény ember a szoc. társad-ban (3000); Bánk József: Szentségimádás (6000; 1978: 8.500; 1980: 15.000; 1981: 8.000; 1985: 6000; 1986: 8000; 1989: 9400; 1990: 14.000); Cardenal, E: A nyolc boldogság hegyén. Ford. Balássy László (4000); 1978: J. Dobraczynski: Maximilián Kolbe. Ford. Balássy Péter (6000; 1979: 5000; 1982: 6000);

Golenszky Kandid: Lángolj és világíts (2500); Rédly Elemér-Bernolák Éva: Elsőáldozók munkafüzete (95.000; 1983:40.000); 1979: Hegyi Béla: A magunk vallomásai (4000); Rónay György: Hit és humanizmus (5000); 1980: J. Dobraczynski: József, az ács. Ford. Balássy Péter (5000; 1981: 4000; 1990: 6000); Tartally Ilona: Ékes virágszál (8000; 1983: 6000); Hegyi Béla: Tegnap, ma, holnap (3000); Gyürki László: Szt Pál ap. útjain (5000); Vékey Tamás: Az Ige testté lett (3000); Fazekas Lajos: Látomás és jelenés (2500); 1981: Possonyi László: Tettenérés (3000); Hajdók János: Kalkuttai Teréz Anya (7000; 1985: 6000; 1988: 8000); Puszta Sándor: Emberi szivárvány (4000); Csanád Béla: Vasárnapi elmélkedések (4000); Bánk József: Isten kezében (4000; 1982: 4000); Mario v. Galli: A megélt jövő. Ford. Kamarás Mihály (4000); Szent-Gály Kata: Felszáll a köd (6000); Csépány László: Jézussal a szenvedésben. Betegek imafüzete. (és 1982: 15.000, 1983: 12.000; 1985: 14.000; 1986: 15.000; 1987: 6000; 1988: 7000; 1989: 12.000; 1990: 8000; 1992: 8000); Csanád Béla: Jézussal együtt. Gyermekimakv. (és 1983: 20.000, 1984-88: 10.000; 1989: 14.000; 1990: 11.000; 1993: 8.000); 1982: Bolberitz Pál: Isten, ember, vallás (5000; 1987: 6000); Majsai Mór OFM-Székely László: Boldogasszony Anyánk (6000); Vasadi Péter: Az ember reménye (4000); Erdős Renée: Lysias (7000; 1984: 14.000; 1989: 7000); Szabó Géza-Keszthelyi Ferenc-Csépány László: Párbeszéd Istennel. Felnőtt imakv. (20.000; 1983: 15.000; 1985: 8000; 1986: 6000; 1987: 5000; 1988: 6000; 1989: 11.000; 1990: 10.000; 1991: 2000; 1992: 8000); Ölbey Irén: A béke győzelem (4000); 1983: Lanza, Vasto del: Júdás. Ford. Vasadi Péter. (5000); J. Dobraczynski: A szeretet foglya. Ford. Balássy Péter (és 1985: 8000); Dávid Mátyásné: Játsszunk együtt (4000); Keszthelyi Ferenc: Jézus élete (20.000; 1984: 5000; 1985: 10.000); Szántó Konrád OFM: A kat. Egyh. tört. 1. köt. (7000; 1987: 7000); Moody, R. A.: Élet az élet után. Ford. Kisnemes János, Szbranek László (6000; 1984: 13.000; 1986: 12.000; 1987: 15.000; 1989: 20.000; 1990: 21.000; 1993: 5000); Verebélyi J. Pál: Üdvözlégy, Mária (5000; 1987: 8000); 1984: Csépány László: Az újjászületés szentsége (12.000; 1987: 10.000); Saád Béla: Tíz arckép (8000);  Wohl, Louis de: Dávid kir. Ford. Víz László (6000; 1986: 6000); Longinus százados. Ford. Némedi András (6000; 1986: 6000); Bády Ferenc: Az örök advent felé (4000); Csanád Béla: Védőszented, példaképed (4000; 1987: 5000); Pauliny-Musio-Tury: Don Bosco élete. Ford Tury Lajos (5000; 1985: 10.000); Víz László: A torinói halotti lepel (5000; 1985: 10.000; 1986: 14.000; 1987: 10.000: 1988: 12.000; 1990: 10.000); Oury: Századok imádságai. Ford. Török József (5000; 1985: 10.000); Csanád Béla-Cséfalvay Pál: Kat. Naptár '85. (-1986: 15.000); 1985: Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az igazságért (4000); Szántó Konrád OFM: A kat. Egyh. tört. 2. köt. (7000; 1988: 7000); Balássy László: Mindig hűségesen (10.000); Isten ege alatt. Versantol. (5000); Hall, Mary: Helder Camara. Ford. Kisnemes János(6000); Romero, Oscar: Akit a szegények miatt öltek meg. Ford. Némedy András (6000); 1986: Bolberitz Pál: Lét és kozmosz (6000); Boda László: A ker. nagykorúság erkölcsteol-ja (5000); György Attila: Jézussal a szívünkben (5000);  Steiner, J.: Konnersreuthi Neumann Teréz. Ford. Ruzsiczky Éva, Szabó Péter (6000; 1987: 8000); Nagai Takashi: Nagaszaki harangjai. Ford. Fenyves Katalin (6000); Keszthelyi Ferenc: Képes Kis Biblia (14.000; 1987: 11.000; 1988: 8000; 1989: 8000; 1990: 8000; 1993: 11.000); Székely László: Íme, a te anyád (12.000); Szt Rita tisztelete (20.000); Hegyi Béla: Párbeszédek tükre (5000); Balássy László: A szeretet tanúja. Kaszap István élete. (10.000; 1987: 10.000; 1989: 10.000); 1987: Lelotte: A XX. sz. konvertitái (10.000); Lubich, Chiara: Legyenek mindnyájan egy. Ford. Tomka Ferenc (6000); Daniel Rops, H.: Jézus és kora. Ford. Víz László, Némedi András (10.000); Kat. falinaptár. (17.000; 1988: 14.000); Szántó Konrád OFM: A kat. Egyh. tört. 3. köt. (7000); Bolberitz Pál-Gál Ferenc: Aquinói Szt Tamás fil-ja és teol-ja (8000); Kempis Tamás: Krisztus követése (5000; 1988: 9000; 1990: 10.000; 1992: 10.000); Hünermann: A világ plnosa. Ford.  Votisky Évea (10.000); Wohl, Louis de: Isten fellegvára. Ford. Kisnemes János (8000); Szél Margit: Tudom, kinek hittem (6000); Klemm Nándor: Csak eszköz vagyok. Batthyány-Strattmann László. (8000; 1990: 5000); Tibola-Unger: Suttognak a bástyák (8000); 1988: Virth László: Márton Áron (9000);  Sehlin, Gunhild: Mária kis szamara. Ford. Majláth Edina (8000; 1990: 10.000);  Krane, A.: Mária Magdolna. Ford. Balássy László (7000); Szántó Konrád OFM: Boldog Gizella (8000); Gyürű Géza: Istennek halunk meg (3500); György Attila: Jöjj, Szentlélek! (6000); Uő: Vegyétek és egyétek (6000);

Trochu, F.: Az ars-i plnos. Ford. Szeghalmi Elemér (7000);  Boulad, H. SJ: A szív okossága. Ford. Vácz Jenő (6000); Cliff, Richard: Te, én és Jézus. Ford. Balássy Péter (7000; 1989: 20.000; 1992: 5000); Hummer, F.-Jungwirth: Medjugorje. Ford. Nyáry Buttler Ilona (10.000; 1989: 10.000); Herbstricht, G.: Edith Stein. Ford. Széll Margit (8000); Bogyai Tamás: Stephanus Rex (11.000); Balado, G.: Taizé. Ford.  Eisenbarth Krisztina (7000); 1989: Winowska: Padre Pio igazi arca. Ford. Pálvölgyi Gyula (8000); Barreau, J. L.: Örömhír. Ford. Tokaji Teréz (7000); Pat. M. St. John: Onezimus (8000); Merton, Thomas: Keresztút. Ford. Kerekes Károly (35.000; 1991: 10.000; 1992: 9000; 1993: 8000); Halász Pius: Hirdessétek az evang-ot (4500); Bull, G.: A Vatikán belülről. Ford. Ruzsiczky Éva. (9000); Boff, L.: Miatyánk. Ford. Bolberitz Pál (6000); Bossis, G.: Ő meg én. Ford. Velősy Edit  (6000; 1992: 5000); Ritchie, G.: Visszatérés a holnapból. Ford. Votisky Éva. (20.000);  Nigg, W.: Flüei Szt Miklós. Ford. Vida Tivadar (8000); Hendi Ilma: Rózsa óra (3000); Balássy László: Apor Vilmos (10.000); György Attila: Örömhír a gyermekeknek. A, B, C év. (6000); Verbényi István-Arató Miklós OCist: Liturgikus lex. (5000); Kindelmann Győző: A kis pásztor (10.000; 1990: 10.000); Malinski, M.: II. János Pál p. Ford. Makai József (62.000); 1990: Mona Ilona-Szeghalmi Elemér: Salkaházi Sára élete (5000); Bolberitz Pál: Minek gyónjak? (5000); Weigl, A. M.: Mária, Rosa Mystica. Ford. Babay Bálintné (10.000; 1992: 5000); Pajor András: Így szólítalak, Barátom (5000); Jáki Szaniszló OSB: A tudomány Megváltója (4000); Daniel Ropst, H.: Ap-ok és vt-k egyháza. Ford. Víz László, Némedi András (7000); Gaisler Gyula: Mint orvos és mint teológus (3000); Mester Mária Margit (4000); Wohl, Louis de: Assisi Szt Ferenc, a vidám koldus. Ford. Ónodi Attila (10.000); May Károly: Karácsony. Ford. Tóth Sándor. (7500) 1991: Dreyfus, Paul: Emmanuelle nővér. Ford.  Széll Margit. (5000); Boulad, H. SJ: Az öntáadás fényében. Ford. Vácz Jenő;  Kovács Antal: Páduai Szt Antal. (5000); Víz László: A torinói halotti lepel és korának meghatározása (6000); Sammaciccia, Bruno: A lancianói Oltáriszentség csoda. Ford. (8000); Lüthold-Minder: Meggyógyultam Lourdes-ban. Ford. Némedi András (7000); Virágh Andor SJ: Erdőfia (6000); Jáky Szaniszló OSB: Erre a sziklára. (6000); Török József: Mindszenty bíboros élete. (10.000); Uő: A Szentatya és a szenvedők. (10.000); Uő: A Szentatya és a fiatalok. (10.000); Tourneau, Dominique le: Isten műve (Opus Dei). Ford. Némedi András (6000); Hoesl, Paul: Nőnek születtünk. Ford. Kovács Etelka. (6000); Pernoud, R.: Jeanne d'Arc. Ford. Nyáry Buttler Ilona. (5200); Laurentin, René: Labouré Katalin élete. Ford. May István. (7000); Benesch, Kurt: A sivatag sztje. Ford. Votisky Éva (8000); Debrél, M.: Alcide. Elmélkedések. Ford. Nyáry Zsigmondné (8000); Tamás László: Ismerkedés a kat. hittel. (5000); György Attila: Vasárnapi elmélkedések. C év. (6000); Jelenits István Piar: Kat. erkölcstan (2000); Kat. dogmatika (2000); 1992: Jáki Szaniszló OSB: Az ország kulcsai (5000); Uő: Isten és a kozmológusok (5000); Uő: Csodák és fizika (2000); Maurice, Pierre: Válás után. Ford. Vajda Julianna (8000); Boulad, H. SJ: Minden kegyelem. Ford. Borosné Huber Mária (6000); Türks, P.: Néri Szt Fülöp Ford. Tűzkő Lajos (6000); Víz László: Tarsicius (8000); Janney, R.: A harangok csodája. Ford. Ford. Víz Péter (3000); Török József: Pápák és Európa. (3000); 1993: György Attila: Vasárnapi örömhír. A év. (3000); B év. (3000); Uő: Kővé vált kenyér (3000); Ravier, A: Szalézi Szt Ferenc (4000); Jáki Szaniszló OSB: Mi az Egész értelme? Ford. Nagy P. Mária, Szőke Pálma (2000); Uő: Világegyetem és hitvallás (2000); Kicsinyek szentmiséje. Ford. Vajda Julianna (5000). Ví.L.