🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Eössi
következő 🡲

Eössi András, Ősi (†Szenterzsébet, Udvarhelyszék, 1604. végén): az erdélyi →szombatosok szektájának egyik alapítója. - Székely főnemes, Küküllő és Felső-Fehér vm-ben voltak birtokai. Teol-ilag iskolázatlan, de több, jórészt teol. (részben verses) munkát írt, művei kz-ban terjedtek. Sokat tett a felekezet érdekében azzal, hogy maga mellé vette Pécsi Simont (utóbb Bethlen Gábor kancellárját, az erdélyi szombatosság támaszát), és fiai halála után örökösévé tette. - M: Versei. RMKT (17. sz. 5. köt.) - Szombatos énekek. Bp., 1970. Szerk. Varjas Béla. K.S.

Szinnyei II:1340. (†1598/1602 között, a szombatosok alapítója) - Zoványi 1940:123. (†1604; a hagyomány tévesen tartja szektaalapítónak) - ItK 1970:74. (Pirnát Antal: Gerendi János és Eössi András); 1974:78. (Dán Róbert: ~ és az erdélyi szombatosság genezise) - Dán Róbert: Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Bp., 1987.