🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > évhétprófécia
következő 🡲

évhétprófécia: Dániel jövendölése, mely a Jer 25,11 és 29,10-ben mondott 70 esztendőt újraértelmezi, és 70 x 7 év múlva ígéri Isten országának eljövetelét. - Apokaliptikus látomásban Gábriel főangyal mondja a prófétának:  „70 hete (azaz →évhete)  van népednek és szent városodnak. Akkor véget ér a gonoszság, lepecsételik a bűnt és levezeklik a vétket. Elérkezik az örök igazság, megpecsételik a látomást és a jövendölést, és fölkenik a Szentek Szentjét. Tudd meg és érts meg: attól, hogy elhangzik a parancs, 'Jeruzsálem épüljön fel újra', 7 hét telik el a fölkent Fejedelemig. ...62 hét elteltével megölnek egy Fölkentet, bírói ítélet nélkül.  A várost és a szentélyt elpusztítja egy eljövendő nép és vezér. Áradat vet neki véget, s a háború és az elhatározott pusztulás mindvégig tart. 1 hétre szövetséget köt sokakkal, s a hét közepén megszünteti a véres és ételáldozatot.” - A 70 x 7 = 490 év  vsz. a Lev 26,34-ből ered, s a 2Krón 36,21-hez igazodik, mely szerint a →babiloni fogság annyi évig tart, ahány →szombatévet nem tartott meg Izrael. A →számmisztika értelmezése szerint, mivel Isten országának kezdetét a legnagyobb →jubileumi évnek gondolták, illett, hogy ne 7 x 7=49, hanem ennek a tízszerese, azaz 490 év múlva következzék be. - Értelmezési kísérletek: 1. Az eszkatologikus magyarázat szerint a 70 hét Krisztus újraeljöveteléig tart: az első 7 hét Cyrus dekrétumától Krisztusig tart; a 62 hét Isten városa megalapításának és kibontakozásának ideje; a 70. héten a város elpusztul, majd az új égben és új földön beteljesedik. - 2. A római időszámítás alapján a Fejedelemben Krisztust látják, s Jeruzsálem fölépítését a Kr. e. 458 v. 445: Ezdrásnak adott parancshoz kötik. Ha innen számolunk 69 x 7=483 évet, Kr. u. 26-hoz jutunk, ami hozzávetőlegesen Kr. nyilvános föllépésének ideje. A Dán 9,27: az áldozat megszüntetése arra utal, hogy az ósz-i áldozatok a 30. évben, Krisztus halálával érvényüket vesztették. Jeruzsálem Kr. u. 70: pusztult el. - 3. A makkabeusi időszámítás alapján a Fejedelem Cyrus v. Józsue főpap, a fogság kezdetétől, 587-538 éppen 7 évhét=49 esztendő telt el. A Dán 9,26 fölkentje III. Oniás főpap, akit Kr. e. 170 k. öltek meg; ettől számítva az utolsó évhét közepén, Kr. e. 167: szentségtelenítették meg a jeruzsálemi tp-ot. A fél évhét, mely a pusztulás kezdete és az orsz. eljövetele között eltelik, emberi mértékkel nagyon sokáig tarthat. **

BL:409.