🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > észak-amerikai ortodoxok
következő 🡲

észak-amerikai ortodoxok: Az orosz egyh. a 18. sz. végén Alaszkában missziót létesített, majd ppséget szervezett, melynek székhelye 1867: San Francisco lett. E ppség joghatósága alá tartoztak az USA-ban és Kanadában élő orosz és más nemzetiségű ort. hívek. A ppség 1917: megszüntette kapcsolatát az orosz egyh-zal, 1945: el is szakadt attól és →metropoliává fejlődött. A →moszkvai patriarchátus a metropoliának 1970: →autokefalitást adott. Ehhez az új autokefál egyh-hoz 13 egyhm. és 75.000 hívő tartozik. Az USA-ban rajta kívül számos más ort. szervezet működik. 39 egyhközs. közvetlenül a moszkvai patriarchátus joghatósága alatt áll. Ezeket pp-vikárius kormányozza. Számos eu. és közel-keleti autokefál egyh. exarchátust v. egyhm-t létesített itt. E szervezetek arra törekszenek, hogy híveik megőrizzék nyelvüket és nemz. öntudatukat. Ez viszont egyelőre lehetetlenné teszi, hogy az ~ egyetlen egyh-ban tömörüljenek. Újabban az ~ lit-jában mindinkább tért hódít az ang. nyelv, s ez az egység megvalósulásának egyik jele lehet. Az ~ összefogó csúcsszerve: az Amerikai Kanonikus Ortodox Püspökök Állandó Konferenciája. P.I.

Berki 1975:198, 209.