🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > értékpapír
következő 🡲

értékpapír: →vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő, forgalomképes okirat, áru és jog együttese, a benne foglalt jogok élvezője csak az ~ birtokosa, ill. az általa megjelölt személy lehet. - Fajtái. 1) az ~ban foglalt jog szerint: követelést, részesedést ill. áruval kapcsolatos jogot megtestesítő ~ok; 2) az átruházási lehetőség szerint: bemutatóra, névre és rendeletre szóló ~ok; 3) hozam szerint: nem kamatozó, állandó kamatozású, változó hozamú és átmeneti ~ok; 4) lejárat szerint: rövid-, közép- és hosszúlejáratú ~ok; 5) forgalomképesség szerint: közforgalmú v. meghatározott  forgalmú ~ok; 6) a kibocsátás iránya szerint: belföldi ill. külföldi forgalomba kerülő ~ok; 7) a kibocsátó szerint: állampapírok, pénzint-ek kötelezvényei, társ-ok, gazdálkodó szervezetek által kibocsátott ~ok. →váltó, →kincstárjegy, →csekk, →élvezeti jegy, →kötvény, →részvény, →részjegy, →vagyonjegy, →közraktárjegy, →záloglevél, →letéti jegy, →pénztárjegy, Tb. A.

Bácskai 1991:43.