Magyar Katolikus Lexikon > E > értékmegérzés


értékmegérzés: az →értékfilozófia egyik alapfogalma annak kifejezésére, hogy az értékeket közvetlenül megtapasztalhatjuk. Szembeállítható az értékismerettel, ahol a tudatossá vált értéktartalmakat értelmi úton elmélyítjük, rendszerezzük s elhelyezzük a létszerkezetben. Mindez azonban lehetetlen volna ~ nélkül, mely kiterjed minden emberi tevékenységre, törekvésre. - Az ~ a cselekedetek érzelmi motívumait ragadja meg elsősorban, mégsem jelenti azt, hogy itt csupán szubjektív érzésről lenne szó. Inkább objektív érzésnek nevezhetnők, melynek van értelmileg is megragadható magva, de még bennfoglalt (implicit), nem egészen tudatosult fokon. A racionális elem miatt az ~ és az értékismeret kölcsönhatásban áll, előbbi az utóbbiban teljesedik ki, a „spontán bizonyosság” tudatossá válik, majd újabb „ösztönös” ~re indít. M. Scheler véleményével ellentétben nem fogadhatjuk el, hogy az ~ merőben „irracionális”, értelmi tényező nélküli ismeretszerzési mód lenne, s hogy teljesen független lenne a lét-struktúrától, hanem épp ellenkezőleg: annak föltárásához vezet el.  Cs.I.

LThK X:1059.