🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > érték-etika
következő 🡲

érték-etika: az →értéket az →erkölcsiség középpontjába állító etikai irányzat, mely az erkölcsi értékek 2 lényeges tulajdonságára (kötelező erő, hierarchia) alapszik. - Az ~ szerint csak az erkölcsi értékeknek (→erkölcsi jó) van föltétlen kötelező erejük. Az értékek hierarchiája: rész-, élet-, esztétikai, logikai, erkölcsi és vallásos értékek, s e sorrendnek megfelelően az ~ egyre magasabbrendű értékek megvalósítására ösztönzi a cselekvő embert. - Az ~ egyfajta cél-etikát is magában foglal: a javak, értékek célok is, melyek felé törekednünk kell. Ezért az ~ a →kötelesség-etika körébe utalható. Az ~ a teol. megközelítésre is nyitott: az értékvalósításban az ember →istenképisége valósul meg, s így a konkrét célok túlmutatnak önmagukon, magára Istenre, mint →végső célra. Cs.I.

LThK X:1059.